Ačkoli novela, která zakazuje skládkování směsného komunálního odpadu, začne platit až za sedm let, už nyní vyvstávají otázky, jak se s ní obce a města vypořádají. Na první pohled se může zdát, že novela přinese úplný zánik skládek. To však neplatí. Skládky sice fungovat budou, ale rozhodně se na ně nebude moci vyvážet to, co dnes.

Naše redakce v této záležitosti oslovila společnost Marius Pedersen, která na Opavsku provozuje skládky v Chlebičově, Markvartovicích a Holasovicích.

„Naším hlavním cílem je maximálně snížit objem směsných komunálních odpadů. Proto jsme se rozhodli jít takovou cestou, na jejímž konci by třídění odpadu probíhalo přímo u občanů doma. Obecně řečeno tedy před každým domem budou stát čtyři popelnice na směsný komunální odpad, papír, plasty a biologicky rozložitelný odpad," nastínil vizi společnosti její obchodní ředitel pro Českou republiku Pavel Brufka.

Dva pilotní projekty už aktuálně běží v Teplicích a Hradci Králové. Skládky v Chlebičově, Markvartovicích i Holasovicích by měly fungovat dále.

„A výsledky jsou dost významné, vyváženého směsného odpadu je skutečně méně. Hlavní je vytřídit maximální množství odpadu a ten pak dále recyklovat. Jistou motivací může být pro lidi pak i to, že šedivá nádoba na komunální odpad se nevyváží jednou týdně, ale pouze jednou za čtrnáct dní," pokračoval.

A v čem vlastně ona kýžená motivace spočívá? „Zpočátku lidé samozřejmě remcají, že jednou za dva týdny je málo, že se jim tam odpad nevejde. Máme zaměstnaného zvláštního pracovníka, který k občanům přijede, normálně popelnici na komunální odpad vysype a osobně ukáže, kolik toho ještě lze vytřídit," vysvětlil Pavel Brufka.

Odpad, který v šedivé nádobě zůstane, pak ještě společnost rozdělí na ten, který je energeticky využitelný. „Z toho se vyrobí alternativní paliva. No a ten úplný zbytek, čili obecně řečeno to, s čím už nejde udělat vůbec nic, se odveze na skládku," doplnil.

Podle něj ale takovéto podmínky nemusely v Česku začít platit tak brzy. „Mrzí nás, že si Česká republika dělá zbytečně přísnější podmínky. Zákaz skládkování směsného komunálního odpadu totiž v ostatních zemích Evropské unie začne platit až v roce 2030. Čili bohužel se tento krok promítne i do peněženek občanů," přiblížil.

A kdy by se mohl projekt rozšířit také do dalších měst a obcí? „Po skončení ročního pilotního projektu v Hradci Králové si řekneme, jaké přinesl zkušenosti. A budeme jej nabízet i jiným městům a obcím v celém Česku," dodal Pavel Brufka.