V posledním roce se celkově zvýšil počet turistů v celém Moravskoslezském kraji. Stejně tomu bylo také na Opavsku.

„Je pravdou, že poslední roky zájem turistů opravdu roste. Tento trend můžeme potvrdit i v Opavě, což dokládají statistiky návštěvnosti Městského informačního centra. V posledních dvou letech se návštěvnost blíží ku 40 tisícům lidí ročně, což je skutečně vysoké číslo," uvedla Eva Hrdličková z Městského informačního centra (MIS) v Opavě a dodala, že do počtu jsou však započítáni nejen turisté, ale rovněž i občané města.

CYKLOTURISTIKA A GASTRONOMIE

Nejčastěji si do MIS chodí turisté pro informace o tom, co vlastně mohou v Opavě dělat. „Časté jsou dotazy ohledně vyžití ve městě a okolí, tedy různé památky, přírodní zajímavosti, opevnění a podobně. Hodně se ptají také na možnost cykloturistiky a v poslední době rostě zájem o gastronomii, tedy českou a především slezskou kuchyni," pokračovala.

Mezi nejpoptávanější turistické cíle v Opavě a okolí patří Slezské zemské muzeum a zámky Hradec nad Moravicí a Raduň. Co se národnostního složení turistů týká, pak se v MIS nejvíce setkávají s Poláky a Němci. Registrují však také stále více Američanů, Francouzů a Rusů.

ŠTĚRKOVNA ČEKAJÍCÍ NA REVITALIZACI

Nejnavštěvovanějším místem na Hlučínsku je Hlučínské jezero.

„Nejčastěji tam přijíždějí Poláci. Statistiky jednoznačně ukazují, že štěrkovna je významným turistickým centrem, přestože nám aktuální stav nedovoluje ji příliš rozvíjet. Čeká se na revitalizaci, sanaci a rekultivaci jezera, jehož okolí je v záplavové zóně a momentálně se tam nedá nic stavět," uvedla tisková mluvčí Hlučína Ivana Gračková.

NĚMCI HLEDAJÍ SVÉ PŘEDKY

Za loňský rok navštívilo samotný Hlučín a Informační centrum Hlučín celkem 142 cizinců, například z Velké Británie, Ruska, Austrálie či Řecka.

„V naprosté většině ale převládají Poláci a německy hovořící turisté. Poláci se u nás vesměs informují na možnost koupání v letních měsících, popřípadě na ubytování a stravování. Německy mluvící lidé mají zájem zejména o místopisné zajímavosti. Velmi často hledají stopy svých předků a ptají se na konkrétní ulice," sdělila Kateřina Korchanová z Informačního centra Hlučín a dodala, že jejich zájem spočívá také na domech, které už třeba ani nestojí a na sakrálních stavbách.

Velmi často se turisté informují také o československém opevnění v Darkovičkách.

Veronika Bernardová