V horším případě pak není tato dokumentace ani zpracována.

Takové jsou hlavní nedostatky ubytoven. Alespoň to tvrdí Petr Faster z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. „Tematické požární kontroly ubytoven nyní probíhají na území celého Moravskoslezského kraje, tedy i na Opavsku,“ vysvětlil Faster.

Jeho slova pak potvrdil také vedoucí oddělení prevence Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Opava Roman Holubec. „V polovině července byly na Opavsku zahájeny ve spolupráci s cizineckou policií a krajskou hygienickou stanicí kontroly ubytoven. Nějaká relevantní čísla budou známa v září, říjnu, tedy ve chvíli, kdy už bude provedeno větší množství kontrol,“ informoval Holubec.

Na otázku, jaký hrozí postih za nedodržení norem, pak odpověděl: „Postih samozřejmě hrozí. V závislosti na míře provinění a trvání porušení lze provozovatelům ubytoven udělit pokutu až od výše půl milionu korun.“

Jak potvrdil krajský hygienik Pavel Jiříček, na Opavsku bylo dosud provedeno šest společných kontrol. „Ze strany Krajské hygienické stanice nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky,“ řekl.