O štěstí mohou mluvit například na Základní škole Vrchní v Opavě. „Tento problém v současné době nemáme. Máme dostatek vyučujících anglického i německého jazyka, začali jsme také s výukou španělského jazyka formou kroužku,“ zmínila ředitelka školy Zdeňka Ondrášková.

Zvažují výuku ruštiny

Kvalitní jazykáře nepostrádají ani na Základní škole ve Stěbořicích. „Na naší škole máme vynikající učitele jak českého jazyka, tak jazyka anglického a německého. V budoucnosti zvažujeme zahájení výuky ruského jazyka, k čemuž máme k dispozici aprobovaného kantora. Se současným stavem jsem velmi spokojená a dle reakcí jsou spokojení i rodiče žáků,“ komentovala vše ředitelka školy Iveta Moravcová. Jak ale vzápětí přiznala, získat dobrého kantora na jakýkoli předmět dá práci. „Sehnat aprobovaného učitele cizích jazyků, který má také talent pro výuku, chce opravdu velké štěstí a spoustu úsilí,“ podotkla.

V Mladecku nabídnou dětem italštinu

S nedostatkem pedagogů vyučujících cizí jazyky nemají problém ani na Základní škole v Mladecku. „Co se týká výuky jazyků, u nás všechny učitelky učící anglický jazyk mají potřebné vzdělání a podle mého názoru učí kvalitně. Mimo základní nabídky povinného anglického jazyka nabízíme formou volitelného předmětu německý jazyk a od nového pololetí nabídneme žákům nepovinnou italštinu,“ vyjmenovává ředitel školy Jiří Bubla. „V tuto chvíli doufám, že se nám podaří situaci udržet, případně nabídku ještě rozšířit,“ doplnil.

Velice často se ale podle jeho slov stává, že dobří učitelé odcházejí ze školství kvůli nedostatečnému finančnímu ohodnocení. „Dokud bude práce vysokoškolsky vzdělaných lidí placena na úrovni průměrného platu, bude se stávat, že ti schopní, kteří neberou práci pedagoga jako poslání, budou odcházet za vyšším příjmem,“ dodal nakonec Jiří Bubla.

Kvalifikovaní jazykáři chybějí na vesnicích

Podle ředitelky Základní školy Chuchelná Kristiny Olejákové, chybějí kvalifikovaní jazykáři snad na všech vesnických základních školách. „Za nástupní platy nechce podle současných tabulek a tarifů nikdo z mladých skončit ve školství. Proto nemáme ani u nás aprobovaného učitele cizích jazyků. Všichni naši pedagogové však splňují požadavek vysokoškolského vzdělání a jazyky anglický i německý učí lidé s dlouhou pedagogickou praxí, s maturitou a následnými kurzy,“ uvedla Kristina Olejáková. „Kvalifikovaní učitelé chybějí v závislosti na rozšíření výuky především na prvním stupni. Dostatek ale není ani na druhém stupni,“ komentoval vše ředitel Základní školy v Hati Jan Hřivňák.

Žáci se v běžných životních situacích domluví

Aprobované vyučující angličtiny, němčiny a ruštiny mají na Základní škole Komenského ve Vítkově. „Myslím, že o kvalitě dobrých učitelů jazyků svědčí například opakovaná účast žáků v mezinárodním projektu Comenius, kde je jediným dorozumívacím jazykem angličtina. Také náš lednový pobyt v Turecku v rámci tohoto projektu nás přesvědčil o tom, že žáci se v běžných životních situacích domluví,“ uvedla ředitelka školy Blanka Váňová.

Podle slov ředitele Základní školy v Hlučíně-Darkovičkách Tomáše Kolesy se v některých školách najdou nekvalitní učitelé. „Problém je různý v různých typech škol a regionech. Čím je škola větší, tím snadněji se takový učitel může schovat. Další potíž je v legislativě, kdy ředitel, ač ví, že někdo nepracuje tak, jak by měl, nemá mnoho nástrojů na rozvázání pracovního poměru s problémovým jedincem,“ uvedl Tomáš Kolesa.