„Volba budoucí profese je jedním z prvních velmi důležitých životních rozhodnutí mladého člověka. Hospodářskou komorou a Svazem podnikatelů ve stavebnictví byla proto založena webová stránka www.studujremeslo.cz, kde mohou všichni zájemci získat informace o výhodách, o naší škole nebo o budoucích možnostech uplatnění," vysvětlit ředitel Středního odborného učiliště Miroslav Weisz.

Žáci učiliště, kteří si budou zodpovědně plnit své základní studijní povinnosti, mají možnost získat měsíční stipendium, odměnu za výborné studijní výsledky a příspěvek na nářadí. Zároveň mají ve třetím ročníku zajištěnou odbornou praxi přímo ve firmách.

„Tím získávají ideální možnost nabýt zkušenosti přímo v reálném pracovním prostředí i příležitost si pěkně vydělat," pokračuje Weisz.

Pokud se podíváme konkrétně na finanční podporu, tak v případě, že žák nebude mít neomluvenou absenci, prospěch nejhůře dobrý a jedničku z chování, dostane čtyři sta měsíčně. Po dovršení celkového průměrného prospěchu do dvou celých za sledované období, dostane žák jednorázově pět set korun.

Pokud žák získá stipendium za obě pololetí, bude mu poskytnuta úhrada za vybavení, které si byl povinen pořídit při nástupu do školy.

„Program je do jisté míry zaměřen také na rodiče. Ti totiž zásadně ovlivňují rozhodnutí svých dětí ohledně střední školy. Zde je zajímavé, že podle průzkumu Hospodářské komory to bývají častěji maminky. Město bude iniciativu podporovat na několika úrovních.

Není totiž problém najít kvalitního řemeslníka, ale sehnat vůbec nějakého. Nedávno jsem rekonstruoval byt, takže jsem se o tom mohl přesvědčit," shrnul opavský primátor Martin Víteček.