Tento spor se táhne už od pondělí, kdy Vilém Hampel zasypal komín patřící k městské kotelně. Společnost Opatherm, která má smluvní vztah s městem zastoupeným technickými službami, podle něj neprávem užívá jeho komín umístěný v bytovém domě, kterému většina Opavanů přezdívá Dům hrůzy.

Prvně se chtěl s městem domluvit na nájmu, problém ale nastal, když chtěl zpětně nájem za posledních osm let, kdy je vlastníkem objektu. S tím ale radnice nesouhlasila. Hampel jí pohrozil, že když se celá věc do čtyř měsíců nevyřeší, komín zasype. A tak se stalo.

Podpis není můj

Ze dne na den se bez tepla ocitla Vyšší odborná škola, Mendelelovo gymnázium, ale i zimní stadion a městské lázně. Poslední dva zmíněné objekty musely být uzavřeny, pro školy se v současnosti hledá náhradní tepelný zdroj.

V současné době všechny tři strany argumentují něčím jiným. Opatherm tím, že není vlastníkem kotelny, ale pouhým nájemcem a město dohodou o bezplatném užívání komínu z roku 2005. A Vilém Hampel? Ten pro změnu tvrdí, že podpis na smlouvě z roku 2005 není jeho.

„Listina, která mi byla městem předložena, asi existuje. Byla mi zaslána v naskenované podobě. Já jsem se ale o její existenci dozvěděl až nyní. Je zřejmě parafována napodobeninou mého podpisu mým bývalým nájemcem, aniž k tomu byl zmocněn," říká vlastník zmíněného komínu Vilém Hampel.

„Protože cítím odpovědnost za svého bývalého nájemce, byl jsem ji ochoten uznat. Nicméně za současné situace je zřejmě neplatná. Smluvní stranou je vedle mne MMO zastoupený Technickými službami města Opava, což jak jistě uznáte, nemá ve vztahu k dnešní situaci žádnou relevanci," dodal.

Dále Vilém Hampel uvádí, že zmíněnou dohodou z roku 2005 nemohou být práva a povinnosti z ní vyplývající přesunovány na třetí subjekt, v tomto případě Opatherm, který je dnes nájemcem a provozovatelem kotelny a komínu. Podle Viléma Hampla je odpovědným subjektem právě Opatherm, proto nechápe, proč za něj tuto věc řeší město.

Hampel: Budu se odvolávat

Proč celou věc řeší majitel komína až na začátku roku 2013? Podle jeho slov je to otázka priorit.

„Objekt jsem si začal s péčí řádného hospodáře spravovat vlastním jménem až od roku 2010. V té době bylo potřeba konsolidovat jeho provoz, proběhla celková rekonstrukce, která si vyžádala nemalé náklady. Takto prostě přišla otázka optimalizace tepelného hospodaření na řadu až letos, kdy jsem se o neoprávněnosti užívání mé komínové cesty Opathermem a.s. přesvědčil a více než půl roku jsem se snažil věc řešit jednáními," uvedl Hampel.

Předseda představenstva Opathermu Libor Stuchlík se však hájí: „Po konzultaci celé záležitosti s právním oddělením Magistrátu města Opavy, bylo jednoznačně konstatováno, že ten, kdo musí vést jednání s panem Hamplem, je vlastník kotelny, nikoli nájemce."

Viléma Hampla ale rozlítila ještě jedna věc. Jedná se o třicetitisícovou pokutu, kterou mu druhý říjnový den uložil Okresní soud v Opavě za porušení povinnosti zdržet se zásahu, kterým by omezil nebo zamezil užívání komínového tělesa v budově.

„Je neuvěřitelné, že v době, kdy čekáme na soudní rozhodnutí roky, vydává se usnesení prakticky on-line. Je tedy zřejmé, že se budu nucen odvolávat, neboť opavský soud není ve věci příslušný, a budu nucen řešit i otázku jeho podjatosti," uzavírá Hampel.

Co na to město?

Podle vyjádření náměstka primátora Dalibora Halátka (SOS pro Opavu) pravost podpisu není starostí radnice, ale soudu. „Těžko říct, jestli je podpis pravý, ředitel Technických služeb má pocit, že smlouvu uzavíral přímo s panem Hamplem," vyjádřil se náměstek.

Případ budeme sledovat.