Dopravce ČSAD Vsetín nyní podepsal smlouvu se společností TQM o pronájmu její točny v Bílovecké ulici a také části areálu firmy. Dotací přispěla i opavská radnice. Nového dopravce vybral kraj a ČSAD Vsetín tak nahradil právě firmu TQM. 

Jenže jako obrovský problém se ukázala být právě absence točny a místa k parkování vozů. Točna v Bílovecké ulici totiž patří TQM a ta ji původně odmítla vsetínské firmě pronajmout. Začala série dohadů a jednání, kterých se kromě zmíněných dopravců účastnil krajský úřad i město Opava.

A nyní jsou spory u konce. 1. května totiž došlo k podpisu smlouvy mezi ČSAD a TQM o nájmu točny a části areálu. Problém pomohla vyřešit i opavská radnice, která ČSAD poskytla dotaci ve výši 3,456 milionu korun, byť město není přímým aktérem meziměstské dopravy.

„Chceme uklidnit velice složitou a tíživou situaci ohledně příměstské dopravy u východního nádraží a v Kylešovicích. Proto jsme se rozhodli poskytnout tento příspěvek. Navržené řešení je dočasné. Je nastaveno do konce roku 2022, přičemž město se bude v součinnosti s krajským úřadem snažit o nalezení dlouhodobého, systémového řešení,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil. Podmínkou města je, že dopravce použije dotaci na pronájem točny a nebude už do Kylešovic zajíždět tak jako doposud. 

ČSAD radnici o dotaci požádalo. „Za dotaci jsme velmi rádi a město jí skutečně přispělo k vyřešení obtížné situace. Je však potřeba říci, že tato dotace pokryje ročně pouze čtrnáct procent celkových vícenákladů, které ČSAD Vsetín s pronájmem vzniknou. A jen po dobu prvních tří let. Nájemní smlouva s TQM je uzavřena do 31. května 2028. Zdaleka největší část nákladů tedy nese ČSAD Vsetín a hradí ji z vlastních zdrojů. Autobusy se dnes již otáčí a parkují v areálu společnosti TQM,“ sdělil mluvčí ČSAD Vsetín Miroslav Slaný.

Podle něj se na stávajícím řešení významně podílí i kraj. „Ovšem nikoli formou dotace, ale přímými platbami za dopravní výkon. ČSAD Vsetín krajský úřad požádalo o udělení licence na zajištění dopravní obslužnosti v úseku Opava, Východní nádraží – zastávka Bílovecká TQM.

Po jejím udělení a zařazení tohoto úseku do dopravní obslužnosti kraje zaplatí úřad ČSAD Vsetín za další ujeté kilometry cenu, kterou vysoutěžila ve veřejné zakázce. To pokryje další významnou část vícenákladů,“ doplnil Miroslav Slaný.