Zatímco ulice pojmenované podle Jana Amose Komenského najdete na Opavsku v celkem jedenácti městech nebo obcích, na druhé příčce se umístil Petr Bezruč. Jméno slezského básníka najdete celkem v sedmi obcích, kromě Opavy ještě také v Budišově nad Budišovkou, Háji ve Slezsku, Hradci nad Moravicí, Kravařích, Velkých Hošticích a Vítkově.

Z obecných pojmenování s přehledem na Opavsku vítězí ulice Zahradní. V bývalém okrese Opava ji najdete ve 28 obcích. Na druhém místě bychom našli Krátkou ulici (18 obcí) a pak Nádražní (13 obcí).

Opava samotná však má hned několik unikátních pojmenování. Podle astronoma Johanna Palisy najdete označenou ulici jen v opavských Kylešovicích. Architekt vídeňské secese Josef Maria Olbrich má svou ulici opět jen v Opavě. A ochránkyně afrických zvířat Joy Adamsonová dala své jméno náměstí také jen v metropoli českého Slezska.

Zvláštní je, že pojmenováním po prezidentu Masarykovi se na Opavsku šetřilo. Ulice s jeho jménem mají jen Opava a Chuchelná. Edvarda Beneše připomíná jen jedna ulice, a to ta opavská.

Mezi obecnými pojmenováními se Opava může pochlubit Mnišskou a Masařskou ulicí, tyto názvy jinde nenajdete. Stejné to je s označením ulice Mezi Trhy. V žádném z dalších měst takové jméno nenajdete.

Mezi obecnými pojmenováními se Opava může pochlubit Mnišskou a Masařskou ulici, tyto názvy jinde v naší republice nenajdete. Stejné to je s označením ulice Mezi Trhy. To také jinde neuvidíte.

Kde jsou nejstarší místa a ulice Opavy? Podle historika a archiváře Zdeňka Kravara se život v Opavě už od jejího vzniku mezi lety 1213-1224 soustředil na ulicích Masarykova a Mezi Trhy a na Horní a Dolní náměstí. „Město se v jádru od středověku až do poloviny 19. století příliš neměnilo,“ zmínil Zdeněk Kravar.

Počty domů se podle Zdeňka Kravara odvíjí podle udělených práv vinného a pivního šenku. Okolo roku 1300 bylo těchto právovárečných domů 335 a odpovídalo to zhruba počtu 2000 obyvatel. Do druhé poloviny 19. století se tento počet zvýšil na 16 608 obyvatel.

Číslování domů zavedla poprvé v našich zemích Marie Terezie. V Opavě se tak stalo od 1. srpna 1740. První tabule s názvy ulic se objevily v roce 1854. Tehdy byly černé s bílým písmem. Později vznikl jiný typ cedulí, a sice s bílým podkladem a černým písmem. Toto nové označení proběhlo v roce 1877.

Opava měla svého času také ulice Kacířskou, Zděnou nebo Katovskou. Žádnou z nich tu však dnes nenajdete. Stejně jako název Židovská ulice (Judengasse), která byla později přejmenována na Vodní, a dnes ji najdete pod jménem Na Valech.

První pojmenování podle nějaké významné osobnosti bylo zavedeno až mezi lety 1869-1874 a inspirátorem označení byl bývalý purkmistr Johann Josef Schössler. Tzv. Schösslerplatz byl tehdy situován v místech dnešní Praskovy ulice.

Zájemci o historii názvů opavských ulic se mohou zúčastnit některé z cyklu přednášek, které na toto téma připravila Opavská kulturní organizace.