„Byl jsem svědkem velké rozepře dvou občanů v Opavě. Jednalo se o umývání osobního vozidla na ulici před domem vodou a saponátem. Nevím, jak tento spor zakončil, ale ptám se, je toto dovoleno? Nikde jsem nenašel odpověď," vysvětluje Opavan.

Na otázky odpovídá vedoucí oddělení ochrany vod a ZPF na opavském magistrátu Eva Podstufková: „K této problematice není statutárním městem Opava schválena žádná obecně závazná vyhláška. Dá se tedy tento problém posuzovat podle zákona o vodovodech a kanalizacích, který stanovuje, že kanalizací mohou být odváděny odpadní vody v míře znečištění a v množství daném kanalizačním řádem.

V konkrétním případě, kde předpokládáme, že se jedná o mytí vozidla na komunikaci, mohou nastat dvě situace. Za prvé je v daném místě kanalizace dešťová a svedená bez čištění do vodního toku, čili mytí vozidel na ulici je nepřípustné, neboť odpadní vody se dostanou do vodního toku.

Za druhé je v místě kanalizace jednotná ústící na městskou čistírnu odpadních vod a odpadní vody z mytí vozidla budou čištěny. Vzhledem ke skutečnosti, že málokterý obyvatel města Opavy má povědomí o tom, kam kanalizace vede, je vhodné a bezpečnější k životnímu prostředí používat pro mytí vozidel zařízení k tomu určené tedy myčky, kterých je v našem městě dostatek."

Vážení čtenáři, také vy máte možnost klást své dotazy jak vedení opavské radnice, tak i různým dalším osobnostem Opavy a Opavska. Dotazy lze zasílat na adresu Opavský a hlučínský deník a týdeník Region, Na Rybníčku 56, Opava nebo také na e-mailovou adresu redakce.opavsky@denik.cz.