První utečenci nalezli azyl v Karviné a do Opavy, kde musela rezervní kolej znovu otevřít a najít personál pro její chod, dorazili první Ukrajinci před týdnem. V objektu na Vávrovické ulici se zabydlelo na 177 osob a téměř polovinu z nich tvoří děti.

„Poměrně hodně uprchlíků dorazilo ve zbídačeném stavu, vyčerpaných dlouhou cestou a chladným počasím. Teď se v jednom patře navíc potýkáme s nemocemi, a přestože se jedná o méně závažná respirační onemocnění a žaludeční potíže, pracovnice Českého červeného kříže má práce nad hlavu,“ říká kvestorka Slezské univerzity Ivana Růžičková.

Český červený kříž a služby tlumočníka, poskytnuté Statuárním městem Opava, nejsou jedinými pomáhajícími subjekty. Skvělá byla a je spolupráce s galerií Gottfrei, která poskytla své prostory pro materiální sbírku a s jejíž pomocí se zatím daří dovybavit uprchlíky v Opavě vším, co jim chybělo, od oblečení až po hygienické potřeby.

Univerzitě se přihlásili i někteří sponzoři – firma H+H výroba a obchod spol. s r.o. a Internet BillBoard a.s. Ze svých dobrovolníků z řad studentů a zaměstnanců univerzita také prakticky okamžitě zřídila síť pomocníků, kteří chodí asistovat, radit, překládat a pomáhat přímo na koleje. Jejich činnost se časem přesunuje od pomoci s vyplňováním formulářů k doprovodům na nezbytných pochůzkách Opavou, například na úřady a banky.

Další pomáhají s různými sbírkami. Na kolejích bylo třeba ve velmi krátkém čase vybavit kuchyňky na všech patrech, ve kterých nebylo kuchyňské náčiní. „Byla to doslova smršť. Několik desítek zaměstnanců nám na výzvu nabídlo a vzápětí dovezlo vše, co mohli ve svých domácnostech postrádat – od příborů přes hrnce až po hrnky, talíře, skleničky, cedníky, naběračky a další potřebné náčiní. Kuchyňky jsme vybavili a vzápětí prosili o hrnce znovu, protože se ukázalo, že jich uprchlíci potřebují více, aby si po uvaření jídla mohli zbytek odnést s sebou na vlastní pokoj,“ popisuje situaci univerzitní mluvčí Karin Martínková.

Fyzické potřeby pomalu střídají potřeby duchovní. K dopravě na kolej se aktuálně balí další větší televize, která zabaví ubytované děti, kopírují se ukrajinsko-české slovníčky a balí se cvičebnice pro ukrajinsky mluvící.

Univerzita připravuje kurzy češtiny, plánují se víkendová promítání pohádek pro děti v univerzitním kinosále, chystají se workshopy a tvořivé dílničky stejně jako benefiční koncert z iniciativy Studentské unie Slezské univerzity. Znalosti místních podmínek začínají svým spoluobčanům předávat i ukrajinští zaměstnanci univerzity. Pro ubytované připravili IT pracovníci speciální webovou stránku, aby se k nim informace dostávaly co nejrychleji.

„Je toho hodně a do různých činností jsou zapojeny desítky zaměstnanců a studentů, kterých si obrovsky vážíme. Jsme jim moc vděční, protože bez nich by to nešlo. Musíme nejen uprchlíky přijmout, ale též jim pomoci začlenit se do naší společnosti. Mnozí se už ani nemají kam vrátit, i kdyby válka zítra skončila. Některé ženy si již shánějí a také našly práci, pro další to bude možné hned, jakmile se podaří umístit jejich děti do školek a škol,“ dodává kvestorka Ivana Růžičková.