Na ještě větší vytížení, k němuž dojde počátkem letního semestru, čeká po rekonstrukci zprovozněný univerzitní objekt na Olbrichově ulici. Celkové náklady činí 35 milionů korun. Jak budou nově získané prostory využity? „Suterén částečně slouží technickému vybavení, ale je tu i ruská knihovna a volně přístupné knihovní fondy pro potřeby posluchačů celoživotního vzdělávání,“ říká Jiří Štefek, vedoucí investičního oddělení rektorátu Slezské univerzity.

V prvním nadzemním podlaží je situována posluchárna, sloužící Matematickému ústavu, na druhé straně schodiště dvě počítačové učebny pro celoživotní vzdělávání a pracovny oddělení pro studijní a sociální záležitosti. Další posluchárna vybavená počítači získala umístění ve druhém nadzemním podlaží, které je jinak, stejně jako celé třetí nadzemní podlaží, vyhrazeno pro kanceláře. Ve čtvrtém nadzemním podlaží byly vybudovány tři bytové jednotky.

Objekt dostal ze dvora zateplení, byla provedena sanace sklepních prostor, hydroizolace, výměna podlahových konstrukcí, klempířských prvků, všech truhlářských konstrukcí a částečná výměna stropních konstrukcí a střešní krytiny. „Budova dále získala nové rozvody pro elektřinu, vodu a topení a novou vodovodní a plynovou přípojku. Šlo tedy prakticky o její celkovou rekonstrukci,“ doplňuje Štefek. Většina finančních prostředků na její zhodnocení byla získána ze státního rozpočtu. Investor splnil předepsanou finanční spoluúčast ve výši 1 042 tisíc z prostředků Fondu rozvoje investičního majetku.

(ian)