To posluchačům v sále představí současná sbormistryně Vladimíra Vašinková a Artur Sommer, jeden z jeho zakladatelů, který s tehdejším sbormistrem Petrem Škarohlídem zahájili před dvaceti lety úspěšnou dráhu tohoto tělesa složeného z pedagogů a studentů univerzity.

V programu zazní většina z celkem čtyřiadvaceti skladeb nového alba, například Händelovo Canticorum iubilo, Nepovím Antonína Dvořáka nebo lidové písně. Cédečko tak představuje průřez rozličným množstvím autorů a žánrů, jež soubor interpretuje.

CD se natáčelo v dubnu a říjnu loňského roku v posluchárně areálu Slezské univerzity na Hradecké ulici. Pořad je připravený v rámci akcí při příležitosti dvaceti let Slezské univerzity v Opavě.

Něco více o komorním sboru

Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě byl založen současně se vznikem Filozofické fakulty v Opavě, která v roce 1990 byla spolu s Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné ještě součástí Masarykovy univerzity v Brně.

Založení sboru inicioval PhDr. Artur Sommer ihned na podzim roku 1990, vycházeje z myšlenky, že sborový zpěv a hudba vůbec by měly být pro vysokoškolské studenty protipólem hodin strávených v posluchárnách, časem relaxace a setkávání. K odborné spolupráci pozval renomovaného opavského sbormistra MgA. et MgA. Petra Škarohlída, který se stal uměleckým vedoucím sboru.

Jeho členy jsou amatérští zpěváci: studentky a studenti, absolventi a pedagogové Slezské univerzity. Sborové těleso vedl osmnáct let dirigent, hudební pedagog a sbormistr MgA. et MgA. Petr Škarohlíd, od roku 2008 je uměleckou vedoucí sbormistryně Vladimíra Vašinková.

Ve svém repertoáru má sbor více než stovku skladeb z naší a světové pokladnice hudby od středověku po současnost, v pestré paletě udržuje vyrovnaný poměr písní duchovních, lidových a autorských, od klasické hudby po jazz a modernu, zpívaných vedle češtiny i v originálních jazycích hudebních děl – latinsky, italsky, německy, anglicky, polsky, francouzsky, španělsky, zulsky, katalánsky a slovensky.

Zdroj: Slezská univerzita