Možná každému pravidelnému návštěvníkovi knihovny už alespoň jednou přistála v elektronické poště, telefonu nebo ve schránce upomínka za nevrácenou publikaci. Při troše štěstí zaplatil dlužník maximálně několik desítek korun, najdou se však i tací, kteří si s vrácením titulu nedělají těžkou hlavu a nestačí jim ani několikeré napomenutí. Pak musejí instituce vše řešit dokonce až právní cestou.

Včera začal tradiční Týden knihoven a některé pobočky do něj zahrnují také takzvanou upomínkovou amnestii. To znamená, že čtenář může přinést vrátit knihy, které neodevzdal včas, a nezaplatí žádnou sankci. To se některým velmi zamlouvá.

„Vždycky se najdou čtenáři, kteří toho využívají, někteří i opakovaně každým rokem. Je to zavedeno velmi dlouho. Už se stalo, že jsme museli nevrácené knihy řešit skrze právnickou kancelář. Je však obtížné čtenáře vypátrat, často se třeba někam odstěhují a podobně,“ uvedla vedoucí Městské knihovny Hlučín Lucie Kostková. Exekučně vymáhají peníze za dlouhodobě nevrácené knihy třeba i ve vítkovské knihovně.

„Ano, stává se to. Jinak dlužníků je asi stále stejně, nějak jich neubylo ani nepřibylo. Upomínkovou amnestii čtenáři vítají, ale nejsou to žádné extrémní počty, za týden přijdeme asi o tři sta až pět set korun,“ potvrdila Ivana Prokšová z knihovny ve Vítkově. Promíjení poplatků naopak nefunguje v Opavě.

„Neměli jsme to nikdy. A myslím, že těch, kteří nevracejí knihy včas, je dokonce i méně. Nejspíše, je to díky zavedeným biblioboxům. Asi v desítkách případů to pak ale dojde tak daleko, že se už musíme obracet na právnickou kancelář a upomínky vymáhat takto,“ konstatovala ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě Zuzana Bornová.