Hlavním smyslem prováděných úprav je ochránit občany před povodněmi a odvádět dešťovou vodu, na kterou současná kanalizace nestačí.

„Průtok koryta je dimenzován na stoletou vodu. Upravené koryto by nyní mělo zamezit zátopě sklepů a níže položených objektů zejména po silných přívalových deštích a při jarním tání sněhu,“ uvedl Rostislav Onderka z odboru investic opavského magistrátu.

Koryto Otického příkopu bylo rozšířeno a prohloubeno. Zpevňují se však jen jeho stěny. „Na podnět ochránců přírody zůstává dno příkopu v přirozeném stavu. Důvodem je ochrana biotopu obojživelníků, kteří se tam vyskytují,“ doplnil Onderka.

Součástí protipovodňových opatření je i oprava regulačního stokového objektu v přirozené zátopové oblasti Hvozdnice, která se nachází nad Kylešovicemi. Celkové investice dosahují výše 65 milionů korun, přičemž část je hrazena z dotací Ministerstva zemědělství.

Lidé jsou s úpravou Otického příkopu spokojeni

Občané Kylešovic žijící v blízkosti Otického příkopu již mnohokrát prožívali obavy ze zvedající se hladiny tamního potoka. Tomuby měla nyní finišující úprava toku nadále zabránit. Ptali jsem se, jak lidé tento projekt vnímají.

„O úpravě se mluvilo už několik let. Opravují to kvůli záplavám. Nejsou tu sice moc často, ale i tak je nepříjemné, když máte ve sklepě vodu. Nevím jestli to pomůže, ale určitě se mi to líbí víc než před tím,“ hodnotí důvody úprav a jejich provedení šedesátiletý Luďek Paliza z Kylešovic.

Devětadvacetiletá maminka na mateřské Michaela Smolková s tímto hodnocením souhlasí a zdůrazňuje: „Jsou to podle mě dobře investované peníze.“ To si myslí i pětadvacetiletý číšník z Kylešovic Jan Černý. „Koryto potoka bylo vždy hodně znečištěné, plné odpadků a smrdělo to tady. Navíc ho rozšířili a prohloubili, aby nedocházelo k záplavám. Konečně se do toho pustili,“ dodává Černý.

„To, že potok spravují, je správné. Provedení je ale špatné. Koryto je v různých místech různě široké a s rozdílným průtokem. Pokud to nespraví, jsou to podle mě vyhozené peníze. Navíc původní zatravněné břehy vypadaly daleko lépe,“ kritizuje probíhající úpravy kylešovický rodák na důchodu, který si nepřeje být jmenován.

Stejně jako většina oslovených i Josef Rauchman hodnotí investici na regulaci příkopu kladně: „Je to hezčí, než to bylo a pokud to zabrání záplavám, je to dobrá investice.“ Estetické hledisko si pochvaluje také třiatřicetiletá maminka na mateřské Markéta Mařínsová.

Radim Kotala