To, že postavení starších lidí na trhu práce není jednoduché, potvrdila vedoucí oddělení analýz a prognóz opavského úřadu práce Ludmila Berková. „Kategorie uchazečů ve věku nad 50 let je dlouhodobě znevýhodněnou skupinou,“ uvedla Ludmila Berková s tím, že příslušníci této věkové skupiny jsou nezřídka zaměstnavateli vnímáni jako neperspektivní s poukazem na údajnou menší adaptabilitu, flexibilitu, nižší úroveň počítačových dovedností, znalostí cizích jazyků a podobně.

K poslednímu březnu evidoval Úřad práce v Opavě 7250 uchazečů o zaměstnání, z toho bylo 2368 osob starších padesáti let. Jedná se tedy o celou jednu třetinu evidovaných uchazečů. „Podíl evidovaných žen starších padesáti let je osmadvacet procent z celkového počtu žen v evidenci úřadu práce, u mužů je tento podíl sedmatřicet procent,“ řekla Ludmila Berková.

Tato skutečnost je podle ní dána zejména rozdílným věkem pro odchod do starobního důchodu. „Procentuálně starších lidí v evidenci úřadu práce stále přibývá. Zatímco v roce 2000 tvořila tato věková skupina uchazečů patnáct procent z celkového počtu registrovaných lidí bez práce, v roce 2007 je to již třiatřicet procent,“ poukázala na nárůst.

Doba, po kterou jsou starší uchazeči evidováni, se výrazně liší od mladší kategorie. „Zatímco mladší uchazeči se v naší evidenci dlouho nezdrží a při dnešní vysoké poptávce po pracovních silách si rychle nacházejí zaměstnání, u starších osob je tomu přesně naopak. Jejich vstup do evidence vede zpravidla k dlouhodobé nezaměstnanosti,“ vysvětlila Ludmila Berková.

„Při hledání nového zaměstnání rozhoduje především kvalifikace, schopnosti, dosavadní praxe a zdravotní způsobilost. Jde tedy vždy o individuální záležitost,“ dodala se slovy, že výhrady ze strany starších uchazečů o zaměstnání zpravidla opět souvisejí s jejich menším sebevědomím a s jejich obavou z nezdaru.

„Často z nedostatku jiných možností přijímají i práci, která neodpovídá jejich skutečným možnostem,“ doplnila. Zmínila se také, že úřad práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti přednostně podporuje tyto skupiny uchazečů o zaměstnání nejen formou příspěvků zaměstnavatelům, kteří je zaměstnají, ale také formou příspěvků pro zahájení samostatné výdělečné činnosti nebo při rekvalifikaci těchto osob.

„V loňském roce nalezlo pracovní místo s finančním příspěvkem úřadu práce sto třiasedmdesát uchazečů o zaměstnání ve věku nad padesát let. Do rekvalifikací a poradenských služeb bylo zařazeno šestaosmdesát osob. S těmito počty zdaleka nejsme spokojeni,“ doplnila na závěr Ludmila Berková