V jeho rámci rozšířil úřední hodiny každé první pondělí do 19 hodin a přidal další úřední dny. Pro zlepšení komunikace nastavilo město systém veřejných projednávání i diskusí s občany o všech významných otázkách, týkajících se života města.

Nové úkoly jsou zakomponovány do akčního plánu plnění. Vyšlo vstříc i stavebníkům, kteří rozhodnutím zastupitelstva už nemusejí platit poplatky za zábor veřejného prostranství při umístění stavebního materiálu a zařízení. Podmínky přesně vymezuje změna obecně závazné vyhlášky. Město Hlučín se snaží udělat maximum pro to, aby jeho přístup k obyvatelům naplňoval rovnici Občan + Úřad = Partneři.