Povinnost nechat dítě zapsat do základní školy a pětileté dítě do té mateřské. To jsou letošní novinky, které musejí rodiče dodržovat. Někteří narážejí na to, že se jedná jen o další ze série příkazů ze strany státu, jiní to naopak vítají, jako třeba Petra Solná, která je matkou pětiletého syna. Ten školku navštěvuje už od tří let.

„Myslím, že je to naprosto v pořádku. Děti se musejí naučit vycházet s vrstevníky, být tolerantnější a umět se přizpůsobit. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že by ale pětileté dítě mohlo mít v kolektivu problémy, protože si určitě zvyká hůře než tří- nebo čtyřleté,“ konstatovala.

V Opavě zatím úřad řeší 19 případů nezapsaných předškoláků. „Od ředitelů jednotlivých mateřských škol jsme získali údaje, které nyní ověřujeme, a na základě toho zjišťujeme, které děti k zápisu nepřišly.

Kontaktovali jsme zákonné zástupce a chceme znát důvody, proč děti nenechali zapsat,“ sdělila vedoucí oddělení správy a financování školství opavského magistrátu Andrea Štenclová. Těch může být hned několik.

Třeba to, že už je dítě nahlášeno mimo spádový obvod Opavy, kvůli jeho pobytu v zahraničí, odstěhování se a podobně. „Dosud nereagovalo devatenáct zákonných zástupců, šetření bude provedeno do konce prázdnin,“ dodala.

Podle ní nehrozí, že by pětileté děti neměly ve školkách místo, protože jsou ještě volné kapacity. Úřad může zákonným zástupcům, kteří dítě do předškolního vzdělávání nepřihlásí, uložit v přestupkovém řízení pokutu až pět tisíc korun. Také ve Vítkově se tímto zabývají.

„Ano, řešíme to. Zatím ale nemáme k dispozici přesná čísla, ta by měla být během příštího týdne. Ale co vím, tak to nejsou žádné vysoké počty,“ uvedl vedoucí vítkovského odboru služeb Zdeněk Kuboň. Do spádového obvodu Hlučín nepřišlo k zápisům dvanáct pětiletých dětí.

„U šesti z nich jsme už zjistili, že nastoupí do mateřské školy někde jinde. U dalších šesti se ještě vše prověřuje, přičemž už nyní víme, že v jednom případě rodiče dítě do školky dávat nechtějí. Zatím nemáme oficiální stanovisko, ale pokud tomu tak bude, musíme postupovat tak, jak nám ukládá platná legislativa,“ řekla hlučínská mluvčí Ivana Gračková.