V jeho rámci byly už například rozšířeny úřední hodiny každé první pondělí do 19 hodin a odborům sociálních věcí a zdravotnictví, živnostenského úřadu, majetkového oddělení, správních agend i dopravy a silničního hospodářství přibyly úřední úterky a čtvrtky. „Odbor dopravy a silničního hospodářství má úřední den navíc i v pátek, kdy jsou odbavováni klienti, objednaní prostřednictvím rezervačního systému, který byl na tomto odboru zaveden,“ říká tajemnice města Jiřina Pudichová.

Pro zlepšení komunikace nastavilo město systém veřejných projednávání i diskusí s občany o všech významných otázkách, týkajících se života města. „Průzkum spokojenosti lidí s městským úřadem bude proveden v prosinci. Nové úkoly jsou zakomponovány do akčního plánu plnění a jsme otevřeni dalším nápadům a připomínkám ze strany veřejnosti,“ dodává tajemnice Pudichová.

Město nyní vychází vstříc i stavebníkům, kteří rozhodnutím zastupitelstva už nemusejí platit poplatky za zábor veřejného prostranství při umístění stavebního materiálu a zařízení. Podmínky přesně vymezuje změna obecně závazné vyhlášky.