„Do areálu na Krnovské ulici se připravuje stěhování odborů, které ve většině případů řeší přenesenou působnost. Konkrétně jde o přemístění odboru živnostenského, sociálních věcí, výstavby, životního prostředí, majetku města, hlavního architekta a územního plánování, školství a kontroly,“ uvedl vedoucí kanceláře tajemníka Magistrátu města Opavy Vladimír Tancík. Jmenované odbory jsou v této chvíli umístěny ve dvou lokalitách na Bezručově náměstí č. 14 a na Horním náměstí č. 47, 48, 69 a Mezi Trhy 52.

Kdy vypukne stěhování?

„Časový harmonogram se zatím zpracovává, v současné době například specifikujeme požadavky na stěhovací firmy. Lze předpokládat, že snahou bude umístit všechny odbory co nejdříve po rekonstrukci do nových prostor, a to tak, aby nové prostředí pozitivně ovlivnilo občany i zaměstnance města,“ doplnil Tancík. Termín přestěhování je podle něj stanoven vedením města na přelom roku. Bude záležet nejen na klimatických podmínkách, ale také na případných komplikacích, které se mohou v rekonstrukci budovy vyskytnout.

Tuny dokumentů

Dalším požadavkem při stěhování je podle Tancíka minimální omezení provozu magistrátu. „Musíme zohlednit skutečnost, že řada odborů s sebou bude přenášet rozsáhlou agendu spisů tvořících tzv. živé archivy, bez nichž nelze občany obsloužit. Tato agenda čítá tuny dokumentů, které musí zůstat stále setříděny, aby se s nimi dalo pracovat. Zaměstnanci byli s časovým předstihem upozorněni na časovou i fyzickou náročnost celé operace,“ upřesnil Vladimír Tancík.

Kolik přibude úředníků? Čtyři

Opavský magistrát v nejbližší době také čeká navýšení počtu úředníků, a to o čtyři. Uvedla to vedoucí personálního a mzdového oddělení Magistrátu města Opavy Magda Handlosová. Po jednom novém zaměstnanci dostanou odbory životního prostředí, odbor školství, odbor kanceláře tajemníka a odbor majetku města. Nová pracovní místa budou podle ní obsazena na základě výběrových řízení.