Hradec nad Moravicí, Kravaře, Dolní Benešov nebo Vítkov. To jsou jen některá z měst na Opavsku, u nichž nás zajímal současný stav jejich úředníků. Většina oslovených městských úřadů má zaměstnanců dostatek a ani nehodlají nikoho z nich v brzké době propouštět. Na Městském úřadě v Hradci nad Moravicí pracuje celkem šestnáct úředníků.

„Domnívám se, že tento počet občanům stačí. Ale záleží na dané situaci,“ konstatoval Václav Žampa, tajemník Městského úřadu v Hradci nad Moravicí. „Práce úředníkům narůstá například se změnami legislativy,“ dodal Václav Žampa. Aby občané byli spokojeni s jednáním městského úřadu, dalo jim město nedávno možnost vyjádřit se k tomuto tématu. „Dle názorů občanů se teď snažíme některé věci vylepšit,“ podotkl Václav Žampa. Městský úřad v Hradci nad Moravicí má otevřeno každý všední den od osmi hodin.

V pondělí a ve středu do sedmnácti hodin, v úterý a ve čtvrtek do patnácti hodin a v pátek do hodin čtrnácti. „Naše město zaměstnává přesně sedmdesát pět úředníků,“ zareagovala místostarostka Kravař Jana Ligasová. Tento počet Kravařím zcela vyhovuje. „Žádné stížnosti na úřední pracovníky jsme zatím neobdrželi,“ řekla Jana Ligasová.

V blízké budoucnosti neplánuje Městský úřad v Kravařích propouštění zdejších úředníků. „Spíše dochází k obměnám pracovníků, a to z důvodu odchodu do důchodu nebo na mateřskou dovolenou,“ objasnila Jana Ligasová. A jaké zkušenosti s úředníky má osobně místostarostka Kravař Jana Ligasová? „V podstatě dobré. Myslím si, že spousta z nich se snaží lidem vyjít vstříc.“

Čtrnáct úředníků najdete na Městském úřadě v Dolním Benešově. „S otevřenou kritikou ze strany občanů na náš úřad jsme se prozatím nesetkali,“ konstatovala tajemnice Libuše Vichtorová. Rovněž v Dolním Benešově nehodlají nikoho z úředníků propouštět. Úřední hodiny Městského úřadu v Dolním Benešově jsou následující: pondělí a středa od osmi do sedmnácti hodin, s hodinovou polední přestávkou.

Obyvatelům Vítkova musí stačit šedesát tři úředníků. „Lidem jsme k dispozici nejen ve stanovené úřední hodiny, které připadnou na pondělí a středu, ale také v ostatní pracovní dny vždy do čtrnácti hodin,“ objasnila Šárka Petrtýlová, tajemnice Městského úřadu ve Vítkově. „Žádný personální audit momentálně nechystáme,“ tak odpověděla Šárka Petrtýlová na otázku ohledně propouštění zdejších úředníků. Oproti těmto městským úřadům zaměstnává Magistrát města Opavy něco přes tři sta úředníků.

 

Snaží se o vstřícnost k lidem

Městský úřad v Hlučíně je zapojen do projektu zvyšování kvality poskytovaných služeb CAF, jehož záměrem jsou také změny zlepšující kvalitu činnosti směrem k občanům. Běžné úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a každé první pondělí v měsíci je úřední doba prodloužena do 19 hodin.

Odborům sociálních věcí a zdravotnictví, živnostenského úřadu, majetkového oddělení, správních agend i dopravy a silničního hospodářství přibyly ještě úřední úterky a čtvrtky od 8 do 14 hodin. Klienti, předem objednaní na odbor dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím zavedeného rezervačního systému, mají k dispozici pátek. Pro zlepšení komunikace nastavilo město systém veřejných projednávání i diskusí s občany o všech významných otázkách týkajících se života města.

„Nové úkoly jsou zakomponovány do akčního plánu plnění a jsme otevřeni dalším nápadům a připomínkám ze strany veřejnosti,“ dodává tajemnice úřadu Jiřina Pudichová. Město nyní vychází vstříc i stavebníkům, kteří rozhodnutím zastupitelstva už nemusejí platit poplatky za zábor veřejného prostranství při umístění stavebního materiálu a zařízení. Podmínky přesně vymezuje změna obecně závazné vyhlášky.