Na cyklus jsou zváni přední historikové působící na vysokých školách, pracovištích Akademie vědČRi archiváři.

Již pozítří, ve středu 22. dubna ve 14 hodin, se v prostorách Domu umění uskuteční další přednáška z tohoto cyklu, tentokrát věnovaná barokní nástěnné malbě v českých zemích. Ústav historických věd ji pořádá ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací OKO.

Milovníkům historie se představí Martin Mádl, pracovník pražského Ústavu dějin umění AV ČR. Mádl patří k největším znalcům barokního nástěnného malířství a svou odborně laděnou přednášku doprovodí řadou obrazových příkladů. Název přednášky Quadratura: recepce a adaptace v Čechách může odradit svou učeností, jde však o obsahovou stránku uměleckých děl, která jsou obecně i laickým publikem chápána jako velice srozumitelná a výrazově přitažlivá.

Vedoucí Ústavu historických věd Jiří Knapík uvedl, že 11. května na Slezské univerzitě vystoupí ještě Jiří Kocian, badatel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, který bude hovořit o proměnách Československé strany socialistické po únoru 1948. Zájemce o starší dějiny může 15. května oslovit přednáška Martina Nodla (Centrum medievistických studií při AV ČR) o formování univerzit v pozdně středověké Evropě.

„Jarní program Ústavu přitom ještě není vyčerpán,“ prozradil Jiří Knapík, a pokračoval: „neboť na spadnutí je i vydání nového čísla časopisu Acta historica s ústředním tématem Ideje, iluze a realita v dějinách a přinese příspěvky z kulturní historie, dějin národnostních vztahů, dějin měst.“

Zájemci o opavskou historii se přitom již mohou těšit na podzim. „Ústav historických věd ve spolupráci s Maticí slezskou uspořádá již sedmý ročník konference k dějinám města,“ dodal Knapík.