Opomenout bychom ovšem neměli ani slavného renesančního objevitele, přírodovědce a astronoma Tadeáše Hájka z Hájku. Ten ve své knize Staré památky pivovarství českého aneb O pivě a jeho výrobě, povaze, silách a vlastnostech nejen jako první popisuje pivo, které se stalo inspirací pro lahodné pivní speciality Master, ale zmiňuje se také o Opavě jako o městě, za jehož hradbami vaří pivo s láskou.

Pojďme se zkusit přesvědčit o pravdivosti jeho tvrzení a cestou poznejme i poezii lahodící smyslům, která v Opavě a z ní vyzařuje takměř na každém kroku.

Opava patří k městům, jejichž historie nebyla jednoduchá. Bývala součástí Království českého později byla začleněna pod pruskou korunu. Po třicetileté válce se zde až do konce druhé světové války mluvilo převážně německy.

Teprve v říjnu 1945 zahájila činnost stálá profesionální česká scéna Slezského národního divadla v Opavě. V metropoli moravskoslezského kraje se nalézá nemálo historických klenotů, které pamatují dobré i zlé časy města. Dominantou města je kostel Nanebevzetí Panny Marie, dohlížející na obyvatele Opavy už několik staletí.

Své brány nám otevírá také tzv. Švédská kaple sv. Kříže. Na první pohled obyčejná kaple nás uvnitř okouzlí cyklem fresek zobrazujících patnáct znamení před Posledním soudem. Při cestě městem můžeme rovněž navštívit nejstarší muzeum na našem území – Slezské zemské muzeum.

Do historie Slezska patří i pivovarnictví. Už Přemysl Otakar I. mluví o Opavě jako o městu zásobujícím celý kraj pivem. Možná právě proto sem své kroky směřoval i Tadeáš Hájek z Hájku, aby se přesvědčil, jak to s vařením piva na Opavsku vypadá. A nezklamal se, pivo zde dělalo čest své tradici, a v historickém vývoji bylo dokonce po jistou dobu považováno ve Vídni za lék.

Dnes již sice opavské pivo není vlastně ani opavským, ale kouzlo města je stále přítomno a dává se poznat každému, kdo po něm zatouží. Při procházce, ať jako turista nebo místní, jakobyste pociťovali silnou touhu zastavit na chvíli čas a nechat svět plynout samotný, kam se mu jen zachce.

Lucie Neubergová, Tomáš Pustka