Rekonstrukce bude probíhat tentokráte v úseku od křižovatky s ulicí Hlavní po ulici Joži Davida. Z jedné strany navážou práce na již dříve dokončený zrekonstruovaný úsek Bílovické ulice a na straně druhé pak na momentálně prováděnou stavbu „Přeložka silnice II/461 v Opavě - Jižní obchvat".

Stejně jako při předchozí etapě se ani tentokráte rekonstrukce neobejde bez výrazného dopravního omezení.

„Vzhledem ke značně omezeným šířkovým poměrům dané ulice a velkému množství stávajících inženýrských sítí je nemožné provádět stavbu po polovinách vozovky, což znamená, že stavební práce se budou provádět za úplné uzávěry v předmětném úseku," sděluje Rudolf Klapetek z odboru dopravy opavského magistrátu.

Vzhledem k faktu, že se budou muset zároveň budovat nové dešťové a splaškové kanalizace a veřejné části přípojek, bude stavba probíhat po úsecích.

„Během výstavby budou přilehlé nemovitosti v dotčeném úseku nepřístupné pro automobily, a to po dobu maximálně čtrnácti dní. Svoz komunálního odpadu bude zajišťován ve stejný den Technickými službami Opava jako dosud," doplňuje Rudolf Klapetek.

Kromě rekonstrukce samotné vozovky, chodníků a blízkých zpevněných ploch dojde v ulici Bílovecká rovněž k přeložce stávajícího plynovodu či výměně svítidel a vedení zdejšího veřejného osvětlení. Na dočasné změny si ale musí zvyknout i cestující městskou hromadnou dopravou.

Konkrétně se to týká linek 213, 218 a 229, ale například i linkového autobusu TQM jezdícího z Opavy přes Raduň a Chvalíkovice do Hradce nad Moravicí. Všechny zmíněné spoje budou od 15. března vedeny objízdnou trasou po ulicích Hlavní a Joži Davida. Na čas bude také úplně zrušena zastávka Kroftova a nahrazena stávající zastávkou Kylešovice-škola.

Projekt rekonstrukce Bílovické ulice je společným dílem Moravskoslezského kraje a statutárního města Opavy. Celkové náklady byly vyčísleny na 22 494 026 korun včetně DPH. Kraj investuje 12 872 033 a město 9 621 993 korun.

Tímto se obracíme na veřejnost se žádostí o trpělivost a shovívavost během této náročné stavby, na jejíž realizaci jsme všichni čekali několik let," dodává na závěr Rudolf Klapetek.