V Opavě je do 30. září zcela neprůjezdná křižovatka Mostní a Rolnické ulice a dále do 28. října Pekařská ulice, konkrétně v části od Štefánikovy ulice po ulici Rolnickou. Silnice je uzavřena také za Uhlířovem, a to do 30. září.