Součástí modernizace bude mimo jiné odfrézování asfaltové vrstvy vozovky, úprava obrub, oprava autobusových zálivů a rekonstrukce propustků. Dojde také k ořezu stromů kolem silnice, k vyčištění příkopů a k obnovení vodorovného dopravního značení.

„Po celou dobu bude umožněn průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému, vozidlům zajišťujícím obsluhu a lidem, kteří v této oblasti bydlí," říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík.

V první etapě bude vždy v jednom jízdním pruhu prováděno frézování vozovky, provázené zákazem obousměrného předjíždění a sníženou rychlostí jízdy na 50 kilometrů v hodině. V dalších etapách je plánována pokládka a sanace podkladních vrstev vozovky po jednotlivých úsecích a doprava bude řízená kyvadlově pomocí semaforů.

Motoristé by měli vědět i to, že místní komunikace, napojené na silnici III/01137 v úseku, řízeném světelnou signalizací, budou dočasně uslepeny. Při finální pokládce asfaltové vrstvy vozovky dojde k celkové uzávěře v jednotlivých úsecích stavby, tentokrát už s úplným vyloučením městské hromadné dopravy.

O všech těchto dopravních omezeních během celé rekonstrukce a rovněž o objízdných trasách budou řidiči v dostatečném předstihu informováni na stránkách dotčených obcí i pomocí dopravního značení před vjezdy do jednotlivých městských částí. Rekonstrukce a modernizace silnice je za zhruba 28,2 milionu korun realizována v rámci projektu, financovaného z regionálního operačního programu.

Její kvalitnější podobu by řidiči měli využívat už od začátku července.