V Opavě uzavře rekonstrukce silnice i chodníků řidičům až do 30. července průjezd ulicemi Zeyerova a Hálkova.

Pravý jízdní pruh ulice Zámecký okruh uzavře do 6. července pro všechna vozidla stavba tělocvičny gymnázia. Gudrichova ulice zůstane od ulice B. Němcové po železniční přejezd v ulici U Zastávky pro celkovou rekonstrukci neprůjezdná až do 30. listopadu. Výjimku pro vjezd mají jen lidé tam bydlící a dopravní obsluha. Objížďka pro další vozidla vede po ulici B. Němcové na Bíloveckou ulici a zpět na Gudrichovu ulici.

Dlouhá ulice v Komárově bude od křižovatky s Podvihovskou ulicí po konec zástavby směrem na Raduň zcela uzavřená od 15. června do 26. července. Důvodem je rekonstrukce křižovatky. V úseku po kostel bude Dlouhá ulice od uvedené křižovatky ze stejného důvodu úplně uzavřená od 27. července do 23. srpna.

A do třetice ulice Dlouhá je v křižovatce se silnicí III/4662 částečně uzavřená až do 23. srpna.

Uzavírky jsou v celém okresu

Řidiči neprojedou pro stavební práce na mostu přes Hvozdnici v Pilném Mlýně a rekonstrukci pěti silničních propustků úsekem mezi obcemi Litultovice a Moravice až do 16.července. Provoz je tam převeden na mostní provizorium.

Oprava mostu v Holasovicích přinutí řidiče jezdit až do 30. září rovněž po mostním provizoriu. V Hradci nad Moravicí budou pro rekonstrukce vodovodního řadu do 15. července částečně uzavřeny ulice Pod Hanuší; Nádražní a Slezská. V Brance u Opavy je silnice pro úpravu povrchu vozovky částečně uzavřena do 23. června. Provoz je veden jedním jízdním pruhem a řízen semafory.

Rekonstrukce a modernizace téměř šestikilometrového úseku mezi Petřkovicemi a Bobrovníky potrvá do konce června mezi křižovatkou se silnicí I/56 a hranicí katastrálního území Hošťálkovice a Bobrovníky.

Komunikace projde mimo jiné odfrézováním asfaltové vrstvy, úpravou obrub, opravou autobusových zálivů a rekonstrukcí propustků. Stromy se dočkají ořezů, příkopy vyčištění a silnice obnovy vodorovného dopravního značení.

V první etapě bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh a v dalších dojde na pokládku a sanaci podkladních vrstev vozovky po jednotlivých úsecích. Doprava bude řízena kyvadlově pomocí semaforů. Místní silnice v úseku, řízeném světelnou signalizací, budou dočasně uslepeny.

Při finální pokládce asfaltové vrstvy vozovky budou jednotlivé úseky celkově uzavřené už s vyloučením městské hromadné dopravy. Náklady za práci v rámci projektu ve výši zhruba 28,2 milionu korun budou financovány z regionálního operačního programu.