Opravovaný most přes Heraltický potok uzavírá od 1. července do 31. srpna úsek silnice mezi Velkými Heralticemi a Košeticemi. Objížďka vede přes Horní Životice do Svobodných Heřmanic a pak na směr Košetice.

Úsek mezi opavskými křižovatkami ulic Jaselská a Kasárenská omezí pro sondy k inženýrským sítím provoz do 31. srpna.

Ostravská ulice bude v průtahu Komárovem pro stavbu stezky částečně uzavřená od vyústění Jižního obchvatu po křižovatku s ulicí U Černého mlýna od 1. července do 30. srpna a přes víkendy 27. a 28. srpna a 3. a 4. září bude zcela uzavřena. Rekonstrukce propustu do 30. září částečně uzavírá silnici před Komárovskými Chaloupkami.

PRŮJEZD OPAVOU BUDE KOMPLIKOVANÝ

Běžecký závod Breda City Trail uzavře 20. srpna v Opavě od 8 do 17 hodin Nákladní ulici a od 11 do 16 hodin Pekařskou ulici v úseku od ulice Nákladní přes most. Objížďka povede ulicemi Krnovská, Olbrichova, Nádražní okruh a Praskova.

Rekonstrukce plynovodu uzavře od 29. srpna do 26. září úsek od křižovatky ulic Komenského a Těšínská po Anenskou. Na Komenského ulici bude během víkendu od 7 do 19 hodin umožněn průjezd městské hromadné dopravě a záchranářům. Další vozy pojedou po ulicích Nádražní okruh, Praskova a Zámecký okruh.

Křižovatka opavských ulic Krnovská a Vančurova bude od 20. do 21. srpna a pak od 27. do 28. srpna pro montáž trolejí a pokládku povrchu zcela uzavřena.

Stavební práce na viaduktu uzavřou ve dnech 9. září (od 23 hodin) do 12. září (do 4 hodin) průjezd po Olomoucké ulici všem vozům bez výjimky.

Silnice mezi Suchými Lazcemi a Přerovcem bude pro opravu silničního propustku částečně uzavřena až do 30. září.

Slavkovská ulice v Jaktaři je do 30. října zcela uzavřena za křižovatkou s ulicí Přemyslovců u mostu přes Jaktarku. Objížďka je vedena po ulicích Přemyslovců, Šebelova a zpět na ulici Slavkovská.

Dopravní komplikace nastanou od 10. srpna do 2. prosince u kružberské přehrady, kdy bude silnice pro celkovou rekonstrukci koruny a návodního líce přehrady plně uzavřena. Objížďka povede po silnici z Hořejších Kunčic do Nových Lublic a Kružberka, směrem na Melč ze Starých Těchanovic do Svatoňovic a zpět na silnici II/442.