Zahrnuje územní plány 269 obcí a umožňuje zájemcům nahlédnout do územních plánů obcí a okamžitě zjistit, k jakému využití je určeno území nebo pozemek, o který mají zájem.

Webová aplikace zpřístupněná na mapovém serveru Moravskoslezského kraje http://mapy.kr-moravskoslezsky.cz/ost/, má dvě základní a navzájem provázané části - přehledovou a mapovou.

Obě části umožňují snadné vyhledání obce a příslušné územně plánovací dokumentace, tedy výkresy, legendy a obecně závazné vyhlášky nebo opatření obecné povahy. „Zveřejněný územní plán je k dispozici v podobě, v jaké byl schválen.

V budoucnu se počítá také s možností vyhledávání parcel podle parcelního čísla,“ říká mluvčí kanceláře krajského hejtmana Šárka Vlčková.