U vstupu jsou nainstalovány zbrusu nové informační tabule, které zabraňují tomu, aby lidé bezradně bloudili mezi jednotlivými pavilony. Navzdory ekonomické recesi se nemocnice dál snaží zvelebovat své prostory.

Důkazem toho je téměř 2,4 milionu korun určených na rekonstrukci a na výše zmíněný nový informační systém nemocničního areálu. Město na něj přispělo částkou 400 000 korun. Původní plánek byl totiž hodně zastaralý, a tím pádem i nepřesný.

„Už je minulostí. Poměrně členitý areál opavské nemocnice s několika vstupy má teď vybudovaný jednotný systém ukazatelů a dalších potřebných informací pro pacienty i pro návštěvníky,“ říká mluvčí nemocnice Daniel Svoboda.

Směrové a informační tabule odpovídají nejmodernějším trendům a jednotlivé pavilony jsou pro dokonalejší přehled ještě barevně rozlišeny. Další dva miliony korun z rozpočtu města byly určeny na rekonstrukci hlavní příjezdové cesty v nemocničním areálu od vrátnice po Psychiatrickou léčebnu, a to včetně přilehlých chodníků.