Investici za přibližně pětadevadesát milionů korun si vyžádá novostavba Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích. S realizací budovy v Družstevní ulici se již začalo a jde o největší stavební akci ve zmíněné obci.

Na nový domov pro seniory se Bolaticím povedlo získat dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí a pomoci by mohl také krajský úřad. „Dům bude sloužit pro dvaatřicet klientů, součástí bude také odlehčovací služba i denní stacionář. Ještě se rozhodujeme, zda budeme domov provozovat sami, případně požádáme charitu nebo jinou organizaci, která má s tímto zkušenosti. O tom se rozhodne během letošního roku,“ přibližuje bolatický starosta Herbert Pavera.

close Obecní úřad v Bolaticích na zámku. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Obecní úřad v Bolaticích na zámku.

Domov sociálních služeb sv. Kateřiny by se měl otevřít do října příštího roku 2022 a dojde tak ke zlepšení kvality života obyvatel obce. „Pro řadu našich občanů je traumatizující, když musí odejít do domovů pro seniory do jiných měst a obcí. Opouštějí své bydliště a své blízké. Chtěli jsme, aby zde mohli zůstat. Budou tam však moci být rovněž lidé z okolí, i pro ně je domov budován. Ale věříme, že převážně jej budou využívat naši občané. Ti sice většinou bydlí v rodinných domech, ale už dnes někteří zůstávají osamělí, nemají rodinu a bude to pro ně nejlepší řešení, protože zůstanou doma v Bolaticích,“ upřesňuje Herbert Pavera.

Že takové zařízení v obci schází, se potvrdilo několikrát i v minulých letech v průzkumech mezi lidmi. „V současné době už sice dům s pečovatelskou službou máme, avšak ta zatím není využívána, jde tedy jen o dům pro seniory se dvanácti byty. Avšak když se podíváte, jaký je převis žadatelů do domovů pro seniory v kraji i v ČR, myslím, že bude potřeba postavit ještě několik desítek, možná i stovek takových zařízení, aby se dostalo na všechny,“ dodává bolatický starosta.

close Obec Bolatice. info Zdroj: se souhlasem obce Bolatice zoom_in Obec Bolatice.

Stanou se Bolatice někdy městem? Možnost tady je

Aktuálně jsou Bolatice se svými čtyřmi a půl tisíci obyvatel druhou největší obcí na Hlučínsku hned po Ludgeřovicích. Existuje tedy varianta, že by se z obce stalo město? Starosta Bolatic Herbert Pavera nic nezavrhuje.

„Máme to ve strategickém plánu, avšak zda se takto rozhodneme, toť otázka. Musí panovat shoda i mezi veřejností. Zatím jsme ale průzkum nedělali, není to aktuální a netlačíme na to. Ale tato myšlenka tady je. Všechny podmínky pro to, abychom byli městem, splňujeme. Podle zákona o obcích musí mít město více jak 3000 obyvatel, náměstí, školu, služby, a to vše již máme. Bylo by hezké, kdybychom v zahraničí mohli říci – jsme město Bolatice. Tím automaticky říkáme, že máme všechny služby, zařízení, která ve městě mají být, včetně dostatku míst pro zaměstnání. V cizině by to tedy přínosné bylo. Tam, když se řekne město, má to větší úroveň. V rámci České republiky by to ale žádné výhody nepřineslo,“ míní Herbert Pavera.

close Nové náměstí. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Nové náměstí.

Nová skluzavka na koupališti bude v provozu až příští sezonu

Vyhledávaným letním cílem pro místní i přespolní bývá v Bolaticích koupaliště. Návštěvníci se měli již v letošní sezoně radovat z nové dvouproudové, dvacet metrů dlouhé skluzavky. Avšak do otevření plovárny by se nová atrakce bohužel nestihla postavit. „Přípravné práce jsou složitější, než jsme očekávali. Proto než abychom začali kopat a nechali půl sezony zavřeno, rozhodli jsme se, že skluzavku postavíme až na konci léta a začne se používat příští rok. Věřím, že půjde o příjemné zpestření,“ říká starosta Bolatic Herbert Pavera.

V příštím roce by mohly koupaliště doplnit například i vodní hřiby. Do budoucna se chystá také oprava střechy budovy na koupališti, v níž se nachází restaurace a penzion. „Rádi bychom na ni umístili fotovoltaiky, které by v létě ohřívaly vodu v jedné části koupaliště. Pak bychom mohli otevírat už od 1. června, popř. i dříve“ prozrazuje starosta. Nyní je provoz zahajován koncem června, letos to bude v neděli 27. června.

close Letecký pohled na ZŠ Bolatice. info Zdroj: se souhlasem ZŠ Bolatice zoom_in Letecký pohled na ZŠ Bolatice.

Otázky pro ředitele školy

Odpovídá ředitel ZŠ Bolatice David Neuvald

Co je u vás ve škole nového?

Nejdůležitější událostí je návrat žáků zpět do školy, za to jsem velmi rád a konečně je ve škole opět rušno a veselo. Zrovna dnes probíhá aktivita pro děti z mateřské školy "Zápis naživo", který částečně nahrazuje klasický zápis a adaptační kurz pro předškoláky. Naplno nyní využíváme venkovní učebny a celý areál ekologického i sportovního hřiště. Jelikož přivítáme v příštím roce tři třídy prvňáčků, plánujeme vybudování nové třídy a také rozsáhlou rekonstrukci učebny přírodovědných předmětů.

close ZŠ Bolatice. info Zdroj: se souhlasem ZŠ Bolatice zoom_in ZŠ Bolatice.

Jak jste zvládali situaci kolem pandemie a distanční výuky?

Díky poctivé přípravě v září s námi na distanční výuce komunikovali všichni žáci, což bylo naprosto skvělé. Řekl bych, že to zvládali obdivuhodně zejména rodiče, těm patří velké poděkování a pochvala. Nasazení žáků a učitelů bylo příkladné a potvrzují to výsledky vědomostních soutěží, ve kterých naši žáci zvítězili nebo se umisťovali do třetího místa v rámci okresu i kraje. Zacílením na stěžejní učivo se podařilo naplnit cíle v hlavních předmětech. Na distanční výuce jsme se všichni naučili mnoho dovedností, které jistě dále využijeme, přesto si jistě drtivá většina z nás přeje nadále zůstat v běžném školním režimu.

Z historie Bolatic

close Bolatice. info Zdroj: archiv obce zoom_in Bolatice. Bolatice leží necelých šest kilometrů severovýchodně od Kravař, nedaleko hranic s Polskem. V obci se nachází knihovna, nákupní středisko, pošta, komplex budov základní a mateřské školy, koupaliště, řada restaurací a hospod, kulturní dům i kino. Pestrá je také nabídka služeb. Rozvoji podnikání napomáhá i průmyslová zóna, v níž působí dvacet firem. V obci ordinují dva praktičtí lékaři pro dospělé, dětský, interní i ženský lékař a dva zubaři. Pestrá je nabídka sportovního i kulturního vyžití. Doprava je zajišťována pravidelnými příměstskými autobusovými spoji, do Bolatic jezdí rovněž i vlaky. Žije zde 4495 obyvatel.

K obydlení Hlučínska i území Bolatic docházelo už v období 4500 až 2500 let př. n. l. , což dokazují nálezy s lineární a moravskou malovanou keramikou. Nepřetržitost osídlení dokumentují i další nálezy pozůstatků lidu popelnicových polí z období 1000 až 700 let př. n. l. Území obce bylo osídleno i za doby vlády Rostislava, tj. Velkomoravská říše.

close Kostel sv. Stanislava. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Kostel sv. Stanislava.

O území Opavska se vedly neustále spory mezi diecézemi Vratislavskou  a Olomouckou. Spor byl rozhodnut ve prospěch diecéze Olomouc. První písemná zmínka o obci je z roku 1250, v dopise papeže Inocence IV. vyhotoveného 18. prosince 1250 v Lyonu, který území obce odkazuje cisterciáckému klášteru na Velehradě.

Husitství zatřáslo majetkovou držbou velehradských cisterciáků a Bolatice v té době získal Jindřich z Děhylova. Získat zpět Bolatice z držení se klášteru nepodařilo ani od dalšího držitele, Otíka z Rohova, a tak se opat Štěpán roku 1467 rozhodl Bolatice, které nedržel, zastavit přímo synům českého krále Jiřího z Poděbrad, Viktorínovi a Jindřichovi, vévodům Opavským. Poděbradové zástavu pak udělili Jindřichovi Donátovi z Velké Polomi.

close Rybníky u Bolatic. info Zdroj: se souhlasem obce Bolatice zoom_in Rybníky u Bolatic.

Roku 1682 navštívil Bolatice polský král Jan Sobieský s vojskem, když táhl na pomoc Vídni obležené Turky. Kostel postavený v Bolaticích roku 1703 byl zasvěcen sv. Stanislavu, polskému patronovi, právě na paměť této události. Pro důstojné bydlení proboštů vystavěli cisterciáci v Bolaticích v letech 1724-1748 ranně barokní zámek s kamenným portálem. V tomto období postavili také barokní kapli Panny Marie a posléze menší barokní kapli sv. Jan Nepomuckého.

Po prohrané válce Marie Terezie připadlo Hlučínsko 11. června 1742 Prusku. České vyučování se ale v obci udrželo až do roku 1872.

Dne 7. května 1911 byl položen základní kámen nového kostela, který byl vysvěcen 24. listopadu 1912. Stavba se prováděla podle projektu kravařského stavitele Seyfrieda.

Období do 1. světové války bylo období rozmachu a rozvoje. Válka však přinesla lidem utrpení, řada z nich ve válce zemřela. Po válce se Hlučínsko stalo územím nikoho, teprve 4. února 1920 se v Paříži rozhodlo o tom, že Bolatice připadnou opět Československu.

V září 1938 přešlo Hlučínsko pod nacistické Německo, další utrpení skončilo v roce 1945. I zde však během války zemřelo mnoho bolatických občanů.

Slavní rodáci

Pavel Návrat (1921-2010), český ochotník a loutkář

Herbert Pavera (*1958), dlouholetý starosta obce, poslanec a senátor

August Scholtis (1901-1969), německý spisovatel

Adolf Theuer (1920-1947), nacistický válečný zločinec

Zdroj: bolatice.cz

Zajímavost

V 15. století bylo v Bolaticích dědičné fojtství se svobodným dvorem a rybníkem, které nepodléhalo zástavnímu držiteli Bolatic, a docházelo proto k velmi vleklým sporům. Bolatické volenství, jak se zmíněnému dvoru s fojtstvím říkalo, náleželo evangelíkům Drahotušům na Dolním Benešově. V r. 1544 získali tito v zástavě i ves Bolatice. Pobělohorské poměry umožnily návrat cisterciáků do Bolatic.

close Skanzen lidových řemesel. info Zdroj: Deník/Veronika Bernardová zoom_in Skanzen lidových řemesel.

Tip na výlet

Skanzen, cyklostezky, kultura i gastronomie

Bolatice mají svým návštěvníkům rozhodně co nabídnout. Zavítat mohou například do skanzenu lidových tradic, kde kromě ukázky toho, jak žili naši předkové před sto lety, najdou i expozici souvků a experimentální archeologie. Technickou zábavu slibuje stezka po devíti suchých poldrech. K procházkám láká také naučná stezka po Chuchelenském lese, kde se zájemci z infotabulí dozví, co v lese roste a žije. V letní sezoně zve k návštěvě i bolatické koupaliště, zajímavým místem je chata na Křeménkách. Kromě toho, že se zde konají různé akce včetně country festivalu, myslivecké slavnosti, se kousek od ní nachází i vzpomínkové místo, kde stáli při druhé světové válce generálové a řídili Ostravskou operaci. Sportovní vyžití nabízí síť cyklostezek v obci a okolí. Lidé mohou vyrazit i na některou z mnoha kulturních akcí, ochutnat hlučínské koláče a zastavit se mohou i na novém náměstí, kde si dají pivo, zmrzlinu a do budoucna i dobrou kávu či zákusek.