Komplexní modernizace a částečné dostavby se dočkala i jednotná kanalizační síť, vybudovaná před šedesáti i více lety. Teď může odpovídajícím způsobem likvidovat odpadní vody zhruba sedmdesáti procent nemovitostí a to znamená, že jejich vlastníci už mohou zapomenout na dosavadní žumpy nebo septiky.

„Technické řešení se snažilo v maximální možné míře využít stávající jednotné kanalizace tak, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení majitelů jednotlivých nemovitostí stavební činností,“ vysvětluje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. V některých částech obce byla kanalizace poškozena natolik, že musela být komplexně rekonstruovaná a doplněna o nové úseky s odlehčovacími komorami, což si vyžádalo větší stavební zásahy.

Dobroslavice už jsou odkanalizovány.Zdroj: SmVak

V místech zakončení stávající kanalizace výustními objekty byly vybudovány tři odlehčovací komory. V části ulic Přerovská, U Břízek a Na Výsluní vznikla nová splašková kanalizace a s ní i tři nové kanalizační čerpací stanice.

Nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod byla vyprojektována s natolik dostatečnou kapacitou, aby na ní mohly být připojovány další domácnosti. Stavba si vyžádala zhruba 93 milionů korun a SmVaK Ostrava ji financovala z vlastních zdrojů bez jakýchkoliv dotačních prostředků.

„Je našim příspěvkem pro zvýšení kvality života lidí v lokalitě, stejně jako důkaz odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Je též odpovědí na časté populistické debaty o výši vodného a stočného v naší zemi a údajně neodpovědných vodárenských společnostech, které se honí za ziskem a odpovídajícím způsobem se o infrastrukturu,“ konstatuje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.