Taktovku nad stavebními pracemi držela firma VOKD a jeho zaměstnanci si dali záležet. Veřejnost si může opravené prostory dominikánského kláštera prohlédnout v sobotu 24. září v rámci Dne otevřených dveří, které se pak na měsíc znovu uzavřou.

Návštěvníky určitě zaujme nová podoba Rajské zahrady, která byla dříve atriem, podlaha celé galerie, vydlážděná v červeném tónu v duchu historické podoby i vzhled výtvarných tříd ZUŠ s leskle zelenou epoxidovou podlahou. S obdivem si prohlédnou ručně vyšívané historické závěsy mezi Moravkou kaplí a kostelní lodí, rozšířené fresky na jeho stropě i velmi cenný autoportrét v dominikánské kapli.

„Objekt je historickým klenotem města a tato lokalita, dlouhodobě spojená s uměním a vzdělaností, bude mít pokračování,“ konstatuje primátor Zdeněk Jirásek. Rekonstruované části se líbí i tajemníkovi magistrátu Tomáši Elisovi. Považuje je za velký krok k zachování širšího využití uměleckých aktivit a oceňuje též rozšířené zázemí i novou podobu Rajské zahrady.

„Můj názor se opírá o individuální pohled. Podstatné je i to, že rekonstrukce odkryla spoustu dříve nevyužitých prostor,“ míní Tomáš Elis. Vyzdvihuje zrestaurovanou kapli s nejcennější historickou kostelní památkou, freskou patrona kláštera a signační kruhy.

Po koncertu Ivy Bittové a smyčcového orchestru, který 27. září zakončí letošní festival Bezručova Opava, bude Opavská kulturní organizace jako provozovatel Domu umění zajišťovat zbylé provozní záležitosti. První výstavní akcí se galerie bude prezentovat 26. října. Celkové náklady ve výši 109,8 milionů korun sníží zhruba pětaosmdesátiprocentní dotace Evropské unie, poskytnutá přes Regionální operační program Moravskoslezsko.

Dominikánský klášter
Klášter na Pekařské ulici byl z popudu opavského vévody Mikuláše postavený roku 1291 pro řád dominikánů. Poprvé vyhořel v polovině 16. století a zažil ještě další tři požáry. Do barokního stylu byl přestavěný začátkem 18. století a po zrušení řádu ho používalo vojsko jako skladiště. Tento úděl mu vydržel až do konce druhé světové války, pak sloužil jako divadelní a obchodní skladiště.

Od demolice pro zchátralost ho v 70. letech zachránila rekonstrukce, která však necitlivými zásahy zničila cenné historické prvky. Z původního komplexu se dochovalo jen východní a severní křídlo. Objekt dostal statut kulturní památky a stal se sídlem Domu umění.