Již v 7.00 hodin ráno bude v haťském chrámu sv. Matouše sloužena děkovná mše za letošní úrodu. Odpoledne pak ve 14.00 hodin vyjde od kulturního domu průvod alegorických vozů, krojovaných děvčat a mládenců s dožínkovým věncem.

Za doprovodu hudby projde obcí až k hostinci U sv. Mikuláše. Dožínková slavnost bude probíhat v přilehlých venkovních prostorách hostince a v případě nepříznivého počasí v jeho sále.

K tanci i poslechu bude po celé odpoledne hrát dechová kapela. Je zajištěno bohaté občerstvení, tradiční haťské koláče, tombola a různé speciality. Pořadatelé zvou k účasti všechny milovníky tradic a dobré zábavy.