Teď už bude hlídat město na nejfrekventovanějších nebo nejproblematičtějších místech celkem osm kamer.

„S doplněním systému bylo nutné rozšířit i monitorovací pracoviště na služebně Městské policie Hlučín o nový dispečerský pult, výpočetní a záznamovou techniku a komunikační zařízení,“ říká hlučínská mluvčí Jarmila Harazinová.

Konstatuje, že se systém velmi osvědčil, jak v rámci prevence kriminality, tak při jejím šetření a při odhalování trestné činnosti.

Doplnění systému si vyžádá přes jeden milion korun, ale zhruba 670 000 korun tvoří dotace Minsterstva vnitra ČR na prevenci kriminality.