Tato možnost se obyvatelům naskytne hned na deseti místech ve městě, jedna popelnice pak bude stát v Darkovičkách a jedna v Bobrovníkách. Dosud mohli lidé nosit oleje jen do sběrného dvora v technických službách. Tato služba zůstane i nadále zachována. „Lidé ji však příliš nevyužívali. Věříme ale, že občané nádoby uvítají. Oleje se do nich budou ukládat v PET lahvích nebo jiných plastových obalech. Doposud oleje končí ponejvíce v toaletách a pak v kanalizaci, která je tuky zanášena, anebo i v komunálním odpadu. Potíže nastávají i v čistírně odpadních vod,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí a komunálních služeb hlučínského úřadu Soňa Prášková.

A doplnila: „Pronájem nádob, svoz olejů a tuků a jejich další zpracování bude zajišťovat firma EKO-PE, která má v tomto zkušenosti. Tato společnost bude zajišťovat i další využití odevzdaného oleje.“ Oleje se mimo jiné používají například jako přídavek do biopaliv. Popelnice se budou vyprazdňovat přibližně jednou za dva až tři měsíce, což by měl být běžný interval pro naplnění nádoby.

Problematikou odevzdávání olejů se do budoucna chtějí dále zabývat i v Opavě. Tady zatím popelnice pro tyto účely neexistují, lidé nosí jak kuchyňské oleje a tuky, tak i motorové oleje do tří sběrných dvorů ve městě. „Tuto službu nabízí město už několik let, na sběrném místě jsou nádoby, do nichž se rozdělují oleje motorové a pak přepálené oleje a tuky z domácností,“ popisoval provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek. Podle něj se zájem občanů o tuto službu zvyšuje. „Denně je na dvorech odebráno průměrně asi 10 litrů olejů. Za celý rok 2017 jsme pak vybrali 3,8 tun motorových a rostlinných olejů. Ty jsou po naplnění našich sběrných nádob pravidelně odváženy odbornou firmou k dalšímu zpracování,“ dodal.