V kategorii jednotlivců v oblasti sportu se umístil na prvním místě Günter Öhmt z Tenisového klubu Hlučín, druhé místo obsadila karatistka Nikola Chybíková a třetí místo získal maratonec a lékař Jiří Bizoň. V kategorii sportovních kolektivů získal prvenství tým mužů A, Florbal Hlučín, druhé místo mladší žáci FC Darkovičky a třetí místo házenkářky hlučínského gymnázia.

„V kategorii jednotlivců v oblasti kultury Komise pro kulturu, školství a vzdělávání navrhla ocenit reprezentanty za kulturní oblast bez určení pořadí,“ uvedla tisková mluvčí Hlučína Kristina Neničková s tím, že celkem projednala a vyhodnotila jedenáct doručených návrhů z oblasti kultury a třináct návrhů na osobnost města. Oceněnými se stali houslistka Irena Dřevjaná, kostymérka Eva Kotková, průvodce Arnold Dudek, bobrovnický hasič Emil Pospiech. Za kategorii kolektivu v oblasti kultury byl oceněn spolek AGRI NOSTRA Hlučín.

„Výraznou osobností roku 2018 ve městě Hlučíně se stala Šarlota Kubálková, která získala ocenění za celoživotní přínos kulturního života v oblasti hudby,“ doplnila Neničková.

Komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže spolu s odborem rozvoje navrhla předat navíc mimořádné ocenění za výbornou propagaci města Hlučína dvacetiletému handicapovanému plavci Václavu Dostálovi, jehož snem je dostat se na paralympiádu.

Město ocenilo také bezpříspěvkové dárce krve.

„Všem oceněným i nominovaným ještě jednou děkujeme a gratulujeme,“ uzavřela Neničková.