Na začátku vystoupily děti z Mateřské školy Severní. Poté si vzal slovo starosta města Bernard Ostárek. Vítání občánků se neobešlo bez kytičky pro maminky. Kromě pamětního listu dostaly děti pohádkovou knížku od Boženy Němcové, plyšovou hračku a zlatý přívěsek.

„Maminky, máte-li i vy zájem zúčastnit se se svým miminkem dalšího připravovaného vítání občánků, dostavte se osobně na matriku Městského úřadu Hlučín a doložte originál rodného listu dítěte a svůj platný občanský průkaz,“ vzkazuje tisková mluvčí města Hlučína Lada Dobrovolná.

V současné době se připravuje slavnostní přivítání dětí narozených od 1. července letošního roku. Bližší informace na telefonním čísle 595 020 224 nebo 595 020 283.