Právě Technické služby (TS) Hlučín totiž budou nového zahradníka zaměstnávat.

„Město i naše společnost dlouhodobě provádí běžnou údržbu městské zeleně, jako kácení, ořezy, sečení či výsadbu. Prozatím však nedisponujeme odborně způsobilou osobou, která by u nás pracovala v hlavním pracovním poměru. Protože nároky na odborné posouzení i činnost stále rostou, rozhodli jsme se do budoucna investovat prostředky do personálního posílení a zřídit pozici městského zahradníka,“ vysvětlil ředitel TS Hlučín Roman Šťastný.

Tento krok podporuje i hlučínská radnice.

„Posílení o nového vedoucího oddělení zeleně v TS doporučujeme. Ve městě se stále rozšiřuje množství nově osazovaných a udržovaných ploch a dřevin, odborník ve společnosti chybí,“ mínila vedoucí odboru životního prostředí hlučínského úřadu Soňa Prášková.

Podobně pak hovořil i starosta města Pavel Paschek.

„Už při sestavování koalice jsme se shodli, že ochrana zeleně a pečlivější údržba stromů musí být prioritou.“

Jedním z důvodů, proč ke zřízení pozice zahradníka dojde, je podle radnice stále se rozšiřující počet zelených ploch.Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZJedním z důvodů, proč ke zřízení pozice zahradníka dojde, je podle radnice stále se rozšiřující počet zelených ploch.Autor: Deník / Zdeněk Vaiz

ZELEŇ K MĚSTU PATŘÍ

Zeleň patří ve městě dlouhodobě mezi diskutovaná témata. Prakticky kdykoli, kdy dochází ke kácení dřevin, nenechává tato informace nikoho chladným i na sociálních sítích. Právě tam, mimo jiné i na facebookovém profilu Hlučína, se v minulých dnech objevila zpráva o tom, že na příjezdu do města ve směru od Ludgeřovic šlo k zemi několik stovek stromů, zejména akátů.

Město se v komentářích vyjadřuje tak, že se vše stalo z podnětu Ředitelství silnic a dálnic, protože dřeviny ohrožovaly dopravu a jen za aktuální zimní sezonu spadly na silnici dva stromy.

„Spadly, protože léta nikdo neřešil ořezy? Takže se vykácí stovky vzrostlých stromů? Celá zelená hradba oddělující silnici od okolní krajiny. Je to normální těžba, rabování. Povinností státní správy, tedy i Hlučína, je řešit bezpečnostní ořezy a prioritou má být udržet zeleň v krajině,“ kritizovala například počin jedna z diskutujících.

Město ale upozornilo, že zmíněný úsek, kde se kácelo, leží v katastru sousedních Markvartovic a Hlučín jako takový nemůže do věci nijak zasáhnout. Ani tato slova však některé neuspokojila a proti kácení se ohrazují.