Pohřeb pak bude v tomto případě prováděn formou vsypu popela na vsypovou loučku na městském hřbitově Březiny.

„Touto formou se zatím v Hlučíně ostatky neukládaly. Zpopelnění i pohřbení bylo doposud zajišťováno do společného hrobu v areálu krematoria v Ostravě.

Vzhledem k tomu, že se jedná především o občany Hlučína, je ale mnohem vhodnější, aby byly jejich ostatky uloženy na území města,“ vysvětluje tisková mluvčí Hlučína Lada Dobrovolná s tím, že Technické služby povedou o takto pohřbených písemnou evidenci.

Jak dále zmínila, osoby, u kterých nebude zjištěna identita, není možné zpopelnit. Pro případ pozdější exhumace musí být zachovány jejich kosterní ostatky. „Takovýto případ, který se ale zatím v Hlučíně nevyskytl, by byl proto operativně řešen zřízením klasického hrobu,“ pokračuje.

Společný hrob bude sloužit i široké veřejnosti. Zpopelněné ostatky zemřelých zde může podle slov Dobrovolné uložit kdokoliv za cenu pronájmu místa, která činí pět set čtyřicet dvě koruny na deset let.

Jak uvedla Liběna Mrázková z odboru správních agend Městského úřadu Hlučín, činí současné náklady na zajištění pohřbu jednoho zemřelého přibližně sedm tisíc korun.

Na otázku, zdali se stává často, že o zesnulé nikdo neprojeví zájem, pak odpověděla: „Tato skutečnost není příliš častá, ale má vzrůstající tendenci.“

(luvr)