Tradice v obcích

To je výčet tradičních akcí, které pořádá Hradec nad Moravicí a okolní vesnice. Podle slov Martiny Kratochvílové z Informačního centra v Hradci patří tyto zvyky a tradice mezi nejvíc zachovalé a významné a přilákají do Hradce i návštěvníky z celého kraje.

Vynášení Mařeny se v Hradci udržuje

Tak například Vynášení Mařeny a Mařáka patří podle Kratochvílové mezi zvyky, pocházející snad až z pohanských dob. „Udržel se jen v několika slezských vesnicích. Slaví se na předvelikonoční Smrtnou neděli.

Učitelky mateřské školy s dětmi nastrojí Mařenu jako starou babu, hasiči zase Mařáka jako jejího galána a připevní obě figuríny k tyčím,“ popisuje Kratochvílová a pokračuje: „Průvod kolem stovky lidí projde celou obcí, lidé zpívají za doprovodu harmoniky písně a za obcí u kravína se figuríny spálí.

Popel se již do vody nesype, jak tomu bylo kdysi. Po této likvidaci zimy se objeví malá nevěstinka ve sněhobílých šatech a se svatebním věnečkem na hlavě.“ Jak dále doplnila, nevěstinka symbolizuje obnovený život v přírodě. „Po boku s fešným ženichem nasedne do kočáru, ozdobeného barevnými pentlemi a dlouhý průvod se za zpěvu písně Přijde jaro do vsi vrací zpět ke školce,“ popsala jeden ze zvyků Kratochvílová.

Mezi tradice, které navštěvují spíše samotní obyvatelé obcí, pak patří Pohádkový les, Vodění medvěda v Domoradovicích, Vodění medvěda v Jakubčovicích, Oslavy osvobození obce a lampionový průvod v Jakubčovicích, Naučná stezka odvahy v Jakubčovicích, Smažení vajec neboli snošky, Mikuláš.

Hradecká pouť vymizela

Najdou se však i takové zvyky, které postupem času vymizely. Za zmínku stojí například Stavění májů v Kajlovci a Posvícení neboli Hradecká pouť na svátek sv. Petra a Pavla. Obyvatelé Hradce a přilehlých obcí nemusejí zoufat. Mezi nově zavedenou tradici řadí Otevírání jara a turistické sezóny v Hradci nad Moravicí, Městský reprezentační ples a Pohádkový les.

„Pro návštěvníky jsou pří Otvírání jara připraveny tři turistické trasy a bohatý program na Mariánských loukách a v Areálu dobré pohody v Žimrovicích s atrakcemi pro děti i pro dospělé,“ přiblížila akci Kratochvílová a dodala, že akce jsou hojně navštěvované především místními obyvateli.

„Některé z nich, jako jsou Husí hody v Kajlovci, Otevírání jara a turistické sezóny a Městský reprezentační ples, přilákají návštěvníky z celého regionu, dokonce i z celého kraje,“ uvedla Martina Kratochvílová.