Veřejná schůze se koná dnes (ve středu 13. ledna) v 17.30 hodin ve volební místnosti kulturního domu v Jelenicích.

Místo, kde by měla být sluneční elektrárna umístěna, se nachází na východním okraji obce a v územním plánu je vedena jako plocha pro rekreaci a sport.

„V souvislosti s touto plochou bylo schváleno rozšíření stávajícího sportovně rekreačního areálu jihovýchodním směrem s možností zřízení jezdeckého areálu a agroturistiky,“ uvedl starosta Vítkova Pavel Smolka s tím, že vlastníci pozemků požádali v dané lokalitě o změnu územního plánu týkající se změny plochy pro rekreaci a sport na plochu pro výrobu energie.