„Tuto činnost vnímáme jako velmi potřebnou. Pomáhat lidem i vlasti je součást naší ideje, dané skautským slibem. Proto bylo pro nás zapojení do současné pomoci téměř samozřejmostí,“ vysvětluje skautská mediální zpravodajkyně Anastázie Štěpánková.

Potraviny i léky seniorům roznášejí společně s dobrovolnickým centrem Elim jen skauti, kterým už bylo osmnáct let. Senioři, kteří by měli o tuto službu zájem, si o ni mohou napsat na mail: orj.opava@skaut.cz nebo zavolat na číslo 777 483 225. V případě potřeby jim skauti mohou pomoci i s jinými problémy.

Pod rukama skautek rostou štosy velmi potřebných roušek.

„K obavám není důvod, protože setkání dobrovolníka a seniora je naprosto bezkontaktní. Informace se domlouvají po telefonu a skauti vždy dodržují všechna hygienická opatření,“ ujišťuje Stázka Štěpánková další zájemce. Skauti a zejména skautky, tentokrát už už bez ohledu na věk, se aktivně zapojují do šití roušek pro různé oddělení nemocnice.

„Velkou pomocnici jsme našli v Charitě Opava, která nám k šití roušek poskytuje materiál. Naši skauti se do těchto činností zapojují velmi významně,“ míní zpravodajkyně Štěpánková, ale současně upozorňuje, že je komě skautů vykonávají i neskauti.

Do pomoci je zkrátka zapojeno víc opavských dobrovolníků. Jako odměnu berou skauti pozitivní ohlasy z nemocnice i od jednotlivých seniorů a do budoucna zvažují i možnosti dalších služeb.

Online reportáž