„Souběžně ve vedlejší budově dojde k rekonstrukci stávajících učeben technického vyučování. V souběhu s touto akcí chceme také v areálu školy postavit novou nafukovací halu i se zázemím pro rozšíření možností výuky tělesné výchovy našich žáků,“ řekl starosta obce Daniel Havlík.