Společnými silami založili nový lesopark v dobývacím prostoru bývalé cihelny na konci Horní ulice. Místní zastupitelstvo zajistilo dostatečné množství stromků a přípravu prostor vyhloubením jam pro výsadbu.

K dispozici byly nástroje, a také pevné kůly k upevnění mladých dřevin. Od devíti hodin se scházeli především rodiče s dětmi, aby si společně vysadili svou lípu, břízu či javor. Každý zasazený strom byl poté opatřen jmenovkou.

Zejména těm nejmladším tak bude společně položený základ k areálu pro trávení volného času připomínat každá návštěva, kdy se přijdou podívat, jak se má k světu jejich strom.

V budoucnu by tímto místem měla vést cyklostezka směrem na Pusté Jakartice.