„Inventarizaci máme už provedenou a všechny stromy, určené k likvidaci, byly posouzeny odborníky. Jejich místa nechceme nechat prázdná, a proto budou hned nahrazena novou výsadbou,“ řekla k záměru města vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková.

Kácení bude rozsáhlé a týká se cca 460 ks stromů, které budou nahrazeny novou výsadbou v počtu cca 560 ks dřevin. Náklady na jejich odstranění a výsadby nových stromů bude finančně nákladné, a město proto bude žádat o dotaci z Evropských fondů. Podle současného předpokladu budou první práce zahájeny na konci letošního roku a dokončeny budou v příštím roce.

K obnově Městských sadů byl vypracován projekt a záležitosti s ní spojené řešil krnovský zahradní architekt Petr Ondruška. „Novou výsadbu budou tvořit zejména druhy, které patří mezi dlouholeté domácí dřeviny, například javory, duby a lípy. V plánu je také vysazení některých soliterních stromů a dosadba keřového patra,“ vysvětluje pracovník odboru životního prostředí Karel Kovalčík.

Pro sadovou úpravu počítá projekt s částkou zhruba pět milionů korun, ale celkové náklady mohou být i vyšší. Městské sady byly na břehu řeky Opavy zakládány od roku 1797 a stromy byly získány s přispěním zámožných občanů města nebo z darů. Sazenice darovali například hrabě Falkenštejn z Kyjovic, hrabě Podstadský–Lichtenštejn ze Slavkova a baron Sobek ze Štáblovic.

Uplatňován byl i výnos císařovny Marie Terezie o tom, že novomanželské páry vysadí na památku svatby dva stromy. Park byl vyzdoben i sochami a v létě býval také místem konání různých slavností. V roce 1813 se v nich slavilo třísté výročí opavského střeleckého spolku a každoročně zde byly pořádány soutěže krále střelců, které v letech 1851 a 1880 navštívil i císař František Josef 1. Odehrávaly se na historické střelnici, která dnes slouží jako restaurace.