V říjnu 2014 v malé obci zhruba sedmnáct kilometrů od Opavy proběhly komunální volby v řádném termínu. Pětičlenné zastupitelstvo se ale rozpadlo. Stejně to dopadlo také po dalších dvou mimořádných volbách a místní mají obavy z toho, aby ke stejné patové situaci nedošlo i počtvrté v řadě.

Volební komise tentokrát evidovala 95 odevzdaných obálek a 443 platných hlasů. Účast tedy činila 73,08 procent.

Vítězství nakonec oslavila strana současné starostky Jany Švejdové – Nové Mladecko. Žena, která stojí v čele obce a byla jedničkou svého volebního uskupení na kandidátce, společně se svou stranickou kolegyní Kateřinou Mazurovou získala největší počet hlasů. Třetí mandát v zastupitelstvu této strany připadl Zdeňce Hlavinkové.

Nové Mladecko obdrželo 53,72 % hlasů, což Janu Švejdovou těší. „Jsem ráda, že nás přišlo podpořit takové množství lidí. Z výsledků mám samozřejmě radost. Věřím, že se nám podaří s druhou stranou shodnout," uvedla.

Ke schůzce obou stran teprve dojde

Onou druhou volební stranou je Naše Mladecko, které zvítězilo v předchozích mimořádných volbách. V sobotu však získalo 46,27 % hlasů a pouze dva mandáty pro Zuzanu Horčicovou a stranického lídra Pavla Horáka.

„Nejsme spokojeni, chtěli jsme zvítězit. Musíme tak poblahopřát k vítězství Novému Mladecku. Všechny výsledky voleb byly těsné, bylo to vždy padesát na padesát. Tentokrát jsme o kousek prohráli. Termín těchto mimořádných voleb byl možná trochu nešťastný. Přece jenom teď v červenci je řada lidí na dovolených mimo obec," komentoval Pavel Horák.

Schůzka mezi oběma stranami ještě neproběhla. Zájem pokračovat ve své funkci má současná starostka Jana Švejdová. „Chtěla bych na tomto postu setrvat i nadále. Uvidíme ovšem, co bude. Je to ještě čerstvé. Nechám tomu jeden nebo dva dny a pak se spojím s druhou stranou," mínila.

Obě strany se budou chtít dohodnout na schůdném řešení, aby se zastupitelstvo už počtvrté nerozklížilo. „Věřím, že dojde k dohodě. Máme zájem na tom, ať obec normálně funguje," přiznal Pavel Horák. Momentálně běží desetidenní lhůta, během níž je možno napadnout výsledky voleb. Jakmile skončí, mají v Mladecku patnáct dní na uspořádání ustavujícího zastupitelstva.

Obec funguje v rozpočtovém provizoriu

Poslední ustavující jednání zastupitelů bylo velmi bouřlivé. V čele s Pavlem Horákem vyhrálo Naše Mladecko. Jana Švejdová ovšem odstoupila, stejně tak i její náhradníci. Zastupitelstvo tedy nemělo potřebných pět členů a nebylo usnášeníschopné.

Podle zastupitelů Našeho Mladecka ovšem Kateřina Mazurová svou rezignaci nepodala správně. Obě strany se s přezkoumáním obrátily na Ministerstvo vnitra ČR, které potvrdilo, že zastupitelstvo bylo skutečně neusnášeníschopné.

Zvolení starosty Pavla Horáka, obsazení postu místostarosty a členů komisí tedy bylo neplatné. Pavel Horák naší redakcí před časem řekl, že při sporné rezignaci nešlo jen o chybu, ale cílené jednání druhé strany. Mladecko momentálně musí hospodařit v rozpočtovém provizoriu, nemůže nakládat s majetkem anebo investovat.