O této věci jsme informovali v Opavském a hlučínském deníku 22. a 30. dubna letošního roku. V souvislosti s tímto záměrem se několikrát objevilo jméno řetězce Lidl. Tuto skutečnost nám však zástupce investora, kterým je firma JS Property, a. s., do uzávěrky tohoto vydání nepotvrdil.

Původně byl záměr investora posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Na jeho žádost však byl tento proces na krajském úřadě zastaven. „Oznamovatel záměru požádal krajský úřad o ukončení procesu posuzování vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí, a to z důvodu nového dispozičního uspořádání, částečné změny kapacity záměru a nového dopravního napojení,“ píše se ve vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu. Ten také proces skutečně zastavil v září 2007. Investor stavby jinými slovy snížil kapacitu parkoviště a rozsah prodejních ploch, a tak jeho záměr už do posuzování v rámci EIA nespadá.

Jak nás informovali pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství, jde nyní o podlimitní záměr, tedy do sto parkovacích míst a do tří tisíc metrů čtverečních obchodní plochy. Oznámení přímo na místě plánované stavby skutečně potvrzuje to, že posuzování EIA stavba nevyžaduje. V oznámení je také uvedeno, že půjde o prodejnu potravin a stavba bude mít venkovní rozměry zhruba 53 na 26 metrů o výšce atiky sedm metrů.

V současné době pokračuje územní řízení. „Kraj si vyžádal další doklady a podklady, a proto řízení dále pokračuje a veřejné ústní jednání se uskuteční 22. ledna,“ uvedl mluvčí opavské radnice. Záměr se přitom již jednou veřejně projednával, a sice 21. dubna letošního roku. Účastníkem projednání bylo i občanské sdružení Za Opavu. „Myslíme si, že záměr je v rozporu s územním plánem,“ uvedl člen sdružení Tomáš Skalík. Podle platného územního plánu je území, kde by měla prodejna potravin stát, vedeno v kategorii železniční doprava a jeho menší část jako občanská vybavenost.

Občanské sdružení Za Opavu se již před časem proti umístění stavby odvolalo. Nové veřejné ústní projednání záměru se uskuteční 22. ledna v 9 hodin v sídle odboru výstavby opavského magistrátu v kanceláři č. 209 v budově na Krnovské ulici 71c.