„Ve výzvě operačního programu Životní prostředí jsme našli možnost, jak předcházet vzniku papírového odpadu. Spojili jsme se s Knihovnou Petra Bezruče a žádost jsme rozšířili o nákup boxu na darované knihy. Vycházeli jsme z toho, že hodně lidí s nadbytkem knih neví, co s nimi a odmítají je dávat do sběrny papíru. Naše žádost byla schválena a z evropských peněz na ni dostaneme pětaosmdesát procent financí. Box na knihy by měl podle předpokladu stát na svém místě u Knihovny Petra Bezruče někdy na přelomu února a března,“ uvádí vedoucí odboru životního prostředí opavského magistrátu Jiří Vaníček. 

Do tohoto boxu mohou lidé dávat knihy, které si už nechtějí ponechat, a také CD a DVD. Z něj budou vybírány, vytříděny a rozděleny. 

Některé zařadíme do svého knižního fondu a další věnujeme do existujících sdílených knihovniček pro veřejnost. Jsou umístěny v parku pod Ptačím vrchem, na koupališti a některé jsou i v autobusech. Knihy, vyřazené z našeho fondu, už dodáváme podle zájmu též opavským neziskovkám a transfuzní stanici Slezské nemocnice,“ konstatuje ředitelka knihovny Zuzana Bornová, která si spolupráci s městem na pořízení odkladového knižního boxu rovněž pochvaluje.