Poslední etapa plošné deratitace bude ještě 13. května. „Prosíme občany, aby své poznatky o případném výskytu hlodavců oznámili na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy prostřednictvím tel. č. 604 229 361 nebo 553 756 877, případně e-mailem: marketa.dreslova@opava-city.cz. Současně upozorňujeme, aby si chovatelé bedlivě hlídali své psy na procházkách – při náhodném pozření návnady hrozí zdravotní potíže i jim,“ upozornil občany města Martin Kůs z tiskového oddělení opavského magistrátu.