Věc je o to vážnější, že se to týká mnohem většího počtu zaměstnanců než v nedávném protestu lékařů. Těch je v nemocnici zaměstnáno 140, nelékařských zdravotnických a THP pracovníků, kteří stávající petici podepisují, je však podle odborářů zhruba 950.

„Tuto petici, která koluje ve všech krajských nemocnicích jsme neiniciovali my, ale naši kolegové v Třinci. Musíme se bránit. Nový pásmový systém umožňuje snížení našich platů od 480 až do 5000 korun. Vůbec přitom nebere v úvahu odpracované roky. Kraj se ohání tím, že starší sestry už nejsou tak výkonné. Kdybych to neslyšela na vlastní uši, nevěřila bych tomu,“ uvádí předsedkyně Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče (OSZ SP ČR) Andrea Drexlerová (na fotografii níže), která zastupuje petiční výbor v jednáních s vedením nemocnice a jejím zřizovatelem, Moravskoslezským krajem.

mluvčí Slezské nemocnice v Opavě Daniel Svoboda:
„Pan ředitel Ladislav Václavec již jednal s paní Andreou Drexlerovou a ujistil ji, potažmo odbory, že v letošním roce se žádné změny v odměňování nelékařského personálu nechystají.“

Andrea Drexlerová pracuje jako zdravotní sestra už dvaadvacet let v první linii na chirurgické ambulanci. „Práce mě baví, mám ji ráda, ale když vám po všech těch letech má jít plat dolů, považuji to já i mé kolegyně za diskriminaci,“ vysvětluje. Podle jejích slov se nová platová stupnice týká i pracovníků záchranné služby, tedy sester, sanitářů či řidičů sanitek. „Ti všichni nás také podporují,“ podotýká odborářka a upozorňuje, že v některých krajských nemocnicích může být nový platový systém zaveden již od letošního 1. října.

Zdravotní sestry a další nelékařští pracovníci považují za neopodstatněné a nemorální, že nemocnice řeší své ekonomické problémy na jejich úkor. Zvlášť, když lékařům byly platy zvýšeny. „Mrzí nás, když z úst některých lékařů slyšíme, že zatímco bez nich se nemocnice neobejde, bez nás ano. Není to pravda. Jsme ochotni dokázat, že naše profese jsou pro nemocnici stejně nepostradatelné, a to za použití všech zákonných prostředků, mezi něž patří i stávka,“ dodala Andrea Drexlerová.

primátor Opavy Zdeněk Jirásek (ČSSD):
„Žádal jsem informace z kraje a byl jsem upozorněn, že v této fázi je to o jednání mezi zdravotnickými odboráři a odborem zdravotnictví. S hejtmanem Palasem jsem o tom neměl možnost hovořit.“

A jak se k protestu sester staví lékaři, které jejich podřízené během jejich kampaně Děkujeme, odcházíme, podporovaly? „Za odbory je podporujeme. Zaslouží si zvýšení platů. Lékař nemůže fungovat bez sestry a ona bez něho,“ vyjádřil se za odboráře lékař dětského oddělení opavské nemocnice Dalibor Hudec.

Petici má na stole mj. hejtman Jaroslav Palas (ČSSD), náměstek hejtmana Karel Konečný (KSČM), primátor Opavy Zdeněk Jirásek (ČSSD) či ředitel opavské nemocnice Ladislav Václavec.

náměstek hejtmana Karel Konečný (KSČM):
„K žádnému snižování mezd nedojde, je to hloupost. S odboráři jednáme. Chceme vytvořit pojistky, které zaručí, že odměňování bude ve všech krajských nemocnicích stejné.“